Izvještaj za juli 2019. god. Pofalići

 

 

U periodu od 28.06. – 04.07.2019. na MS Pofalići je konstatovano 1500 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (1446 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (18 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (36 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 05.07. – 11.07.2019. na MS Pofalići je konstatovano 4316 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (4286 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (8 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (26 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 05.07. – 11.07.2019. na MS Pofalići je konstatovano 6051 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (6026 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (4 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (21 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 19.07. – 25.07.2019. na MS Pofalići je konstatovano 4105 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (4095 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (10 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 26.07. -01.08.2019. na MS Pofalići je konstatovano 4485 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (4023 pol/ zr/m 3 ). Značajno je i učeće polena korova (462 pol/ zr/m 3 ). Praćenjem trenda proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar tokom naredne sedmice očekuju se umjerene do srednje koncentracije polena trava, te povećane koncentracije polena alergene biljke A.artemisiifolia L. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava i korova se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – JULIMONITORING STANICA: POFALIĆI200140010012001002100100484001. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica02.557.510

Created with Highstock 5.0.2zr/m3TRAVE I ZELJASTE BILJKE – JULIMONITORING STANICA: POFALIĆI3751 024942800858729897540639793417429230773832331620236997103734672209451 1082886362175938308655319034 2826 0264 1134 0231. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica02k4k6k8k

Created with Highstock 5.0.2zr/m3KOROVI – JULIMONITORING STANICA: POFALIĆI423134121110210222009133031183230831216582621104621. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica0200400600