Izvještaj za juni 2019. god. Pofalići


U periodu od 31.05. – 06.06.2019. na MS Pofalići je konstatovano 1018 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (742 pol/ zr/m 3 ) i polen trava (261 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (15 pol/ zr/m 3 ).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 07.06. – 13.06.2019. na MS Pofalići je konstatovano 1224 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (823 pol/ zr/m 3 ) i polen trava (338 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (54 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena lipe. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje postoje drvoredi lipe. Posebno treba obratiti pažnju na sitnolisnu lipu koja je tokom mjeseca juna u fazi cvijetanja i polinacije.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 14.06. – 20.06.2019. na MS Pofalići je konstatovano 1408 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (813 pol/ zr/m 3 ) i polen trava (459 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (136 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena lipe. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje postoje drvoredi lipe. Posebno treba obratiti pažnju na sitnolisnu lipu koja je tokom mjeseca juna u fazi cvijetanja i polinacije.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 21.06. – 27.06.2019. na MS Pofalići je konstatovano 1107 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (1067 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (17 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (23 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena lipe. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje postoje drvoredi lipe. Posebno treba obratiti pažnju na sitnolisnu lipu koja je tokom mjeseca juna u fazi cvijetanja i polinacije.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 28.06. – 04.07.2019. na MS Pofalići je konstatovano 1500 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (1446 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (18 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (36 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – JUNIMONITORING STANICA: POFALIĆI1311273875105102441089611221411131102176127130107131118354129114566183281317141. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica02505007501000

 

Created with Highstock 5.0.2zr/m3TRAVE I ZELJASTE BILJKE – JUNIMONITORING STANICA: POFALIĆI47521282403942681551604235651661435239721874954641432959681601862701282293384591 0675431. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica025050075010001250

 

 

Created with Highstock 5.0.2zr/m3KOROVI – JUNIMONITORING STANICA: POFALIĆI81321459154865151607224092820924471910155413623281. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica050100150