Izvještaj 2020

KVALITATIVNO – KVANTITATIVNA ANALIZA POLENA
Na ovoj stranici možete pronaći mjesečne trendove i ilustrovane sedmične izvještaje (pdf) o koncentraciji alergenog polena, na dvije mjerne stanice u Sarajevu.