CENTAR ZA EKOLOGIJU I PRIRODNE RESURSE

AKADEMIK SULEJMAN REDŽIĆ

Kvantitativno - kvalitativna analiza polena

CEP-SR
nesto o nama..

CEP-SR

Centar za ekologiju i prirodne resurse – Akademik Sulejman Redžić već petnaest godina čini jednu od organizacionih cjelina Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Centar okuplja univerzitetski kadar koji djeluje u oblasti edukacije, razvoja i primjene okolinskih nauka u Bosni i Hercegovini, te u pripremi i promociji strateških dokumenata u  zaštiti biodiverziteta i  okoliša uopšte.