Izvještaj za april 2019. god. Stari Grad


U periodu od 29.03 – 04.04.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 834 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, grab, lijeska, jasen, topola i tisa).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 05.04 – 11.04.2018. na MS Stari Grad je konstatovano 567 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, grab, lijeska, jasen, topola i tisa/čempresi).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 12.04 – 18.04.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 1001 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breze, graba, oraha, borova, topole, te tise i kleke).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

U periodu od 19.04. – 25.04.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 1394 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (divljeg kestena, breze, graba, oraha, borova, te tise i kleke).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

U periodu od 26.04. – 02.05.2019. na MS Pofalići je konstatovano 920 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breze, graba, oraha, borova, kestena, te tise i kleke.).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – APRILMONITORING STANICA: STARI GRAD95123161215931191771508311718912013393155233118142831562209814264148222123561831925405671 0011 3947011. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica050010001500