Izvještaj za juli 2019. god. Stari Grad


U periodu od 28.06. – 04.07.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 1476 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (1408 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (49 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (19 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

 


na MS Stari Grad je konstatovano 1999 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (1982 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (2 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (15 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 12.07. – 18.07.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 4224pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (4177 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (19 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (28 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 19.07. – 25.07.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 4525 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (4498 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (25 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – JULIMONITORING STANICA: STARI GRAD4233411110222003303323012182621101. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica0102030

 

Created with Highstock 5.0.2zr/m3TRAVE I ZELJASTE BILJKE – JULIMONITORING STANICA: STARI GRAD4916741 0972728045025343215122163061 036467170202140770160110672464211675306837571 9824 1774 4951. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica01k2k3k4k5k

Created with Highstock 5.0.2zr/m3KOROVI – JULIMONITORING STANICA: STARI GRAD220444347116202651132423561528251. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicačetvrta sedmicaPeta sedmica0102030