Izvještaj za juli 2019. god. Stari Grad


U periodu od 28.06. – 04.07.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 1476 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (1408 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (49 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (19 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

 


na MS Stari Grad je konstatovano 1999 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (1982 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (2 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (15 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 12.07. – 18.07.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 4224pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (4177 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (19 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (28 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 19.07. – 25.07.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 4525 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (4498 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (25 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 26.07. -01.08.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 3728 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (3508 pol/ zr/m 3 ). Značajno je i učeće polena korova (220 pol/ zr/m 3 ). Praćenjem trenda proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar tokom naredne sedmice očekuju se umjerene do srednje koncentracije polena trava, te povećane koncentracije polena alergene biljke A.artemisiifolia L. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava i korova se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – JULIMONITORING STANICA: STARI GRAD20024104102700320050001500025219201. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica0102030

Created with Highstock 5.0.2zr/m3TRAVE I ZELJASTE BILJKE – JULIMONITORING STANICA: STARI GRAD4916741 0978512728045026515343215122652163061 036467359170202140770355160110672464428211675306835997571 9824 1774 4953 5081. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica01k2k3k4k5k

 

Created with Highstock 5.0.2zr/m3KOROVI – JULIMONITORING STANICA: STARI GRAD22033444773472811622502652411321442351961528252201. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica050100150200250