Izvještaj za maj 2019. god. Pofalići


U periodu od 03.05 – 09.05.2019. na MS Pofalići je konstatovano 801 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (kestena, breze, graba, jasena, borova, tise i čempresa).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 10.05- 16.05.2019. na MS Pofalići je konstatovano 802 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (borova, breze, graba, jasena, tise, oraha i kestena).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 17.05 – 23.05.2019. Tokom protekle sedmice na MS Pofalići konstatovane su niske do visoke koncentracije polena drveća (593 pol. zr/m 3 zraka) i to: borova, jasena, breze, graba, tise/čempresa i bukve, te niske koncentracije trava (9 pol. zr/m 3 zraka).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

U periodu od 17.05 – 23.05.2019. Tokom protekle sedmice na MS Pofalići konstatovane su niske do visoke koncentracije polena drveća (593 pol. zr/m 3 zraka) i to: borova, jasena, breze, graba, tise/čempresa i bukve, te niske koncentracije trava (9 pol. zr/m 3 zraka).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

U periodu od 24.05 – 30.05.2019. na MS Pofalići je konstatovano 549 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća i trava.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – MAJMONITORING STANICA: POFALIĆI102110588710911860691181115872119119736311611391739412210811962134115123134762288018025935021. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica02505007501000

 

Created with Highstock 5.0.2zr/m3TRAVE I ZELJASTE BILJKE – MAJMONITORING STANICA: POFALIĆI0008000900050007002400048000360009471. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica0204060