Izvještaj za april 2017. god. Stari Grad


U periodu od 31.03. – 06.04.2017. na MS Stari Grad je konstatovano 424 pol. zr/m3. Polen pripada skupini drveća. U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, vrba, tisa, čempresi, borovi i topola).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 07.04 – 13.04.2017. na MS Stari Grad je konstatovano 326 pol. zr/m3. Polen pripadaskupini drveća. U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breze, kestena, tise/čempresa,borova i oraha).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

Tokom protekle sedmice konstatovane su srednje koncentracije polena drveća (263 pol. zr/m3 zraka) i to: breze, borova, kestena, tise/čempresa i oraha. Polen drveća je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

Tokom protekle sedmice konstatovane su niske koncentracije polena drveća (86 pol. zr/m 3 zraka) i to: breze, borova, tise/čempresa, johe i kestena. Polen drveća je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE APRILMONITORING STANICA: STARI GRAD499508541701655574375960236462530523016426042111066510347326295861651. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica1101001k