Izvještaj za april 2017. god. Pofalići


U periodu od 31.03. – 06.04.2017. na MS Pofalići je konstatovano 379 pol. zr/m3. U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, borovi, toploa, vrba, tisa i čempresi).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 07.04 – 13.04.2017. na MS Pofalići je konstatovano 343 pol. zr/m 3 . U kvalitativnomsastavu dominirao je polen drveća (breze, kestena, borova, tise/čempresa i oraha).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

Tokom protekle sedmice konstatovane su umjerene koncentracije polena drveća (295 pol. zr/m3 zraka) i to: breze, borova, tise/čempresa, kestena i oraha. Polen drveća je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

Tokom protekle sedmice konstatovane su niske koncentracije polena drveća (71 pol. zr/m 3 zraka) i to: breze, borova, tise ičempresa. Polen drveća je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – APRILMONITORING STANICA: POFALIĆI46711641904763556584758105461654374464181159395112635511338343263711511. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica1101001k