Izvještaj za avgust 2019. god. Stari Grad


U periodu od 02.08. – 08.08.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 4315 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (3775 pol/ zr/m 3 ). Značajno je i učeće polena korova (540 pol/ zr/m 3 ). Praćenjem trenda proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar tokom naredne sedmice očekuju se umjerene do srednje koncentracije polena trava, te povećane koncentracije polena alergene biljke A.artemisiifolia L. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava i korova se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 09.08. – 15.08.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 2976 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (2218 pol/ zr/m 3 ). Značajno je i učeće polena korova (758 pol/ zr/m 3 ). Praćenjem trenda proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar tokom naredne sedmice očekuju se umjerene do srednje koncentracije polena trava, te povećane koncentracije polena alergene biljke A.artemisiifolia L. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava i korova se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

U periodu od 16.08. – 22.08.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 1632 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (1547 pol/ zr/m 3 ). Značajno je i učeće polena korova (85 pol/ zr/m 3 ). Praćenjem trenda proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar tokom naredne sedmice očekuju se umjerene do srednje koncentracije polena trava, te povećane koncentracije polena alergene biljke A.artemisiifolia L. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava i korova se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 23.08. – 29.08.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 2206 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (2134 pol/ zr/m 3 ). Značajno je i učešće polena korova (72 pol/ zr/m 3 ). Praćenjem trenda proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar tokom naredne sedmice očekuju se umjerene do srednje koncentracije polena trava, te povećane koncentracije polena alergene biljke A.artemisiifolia L. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava i korova se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – AVGUSTMONITORING STANICA: STARI GRAD000000000000000000000000000000001. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmica0

Created with Highstock 5.0.2zr/m3TRAVE I ZELJASTE BILJKE – AVGUSTMONITORING STANICA: STARI GRAD4423142393265123102303145693172183045693042203075183332243015763192052945893212112883 7752 2181 5472 1341. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmica01k2k3k4k

Created with Highstock 5.0.2zr/m3KOROV – AVGUSTMONITORING STANICA: STARI GRAD601082122741012111761008128790811819312574149106881174554075884721. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmica02505007501000