Izvještaj za maj 2024 Stari Grad


U periodu od 25.04 – 01.05.2024. na MS Stari Grad je konstatovano 634 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, grab, orah, borovi, topola, vrba, tisa, čempresi). Polen ostalih alergenih biljaka nije konstatovan u mjesecu aprilu.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 02.04 – 08.05.2024. na MS Stari Grad je konstatovano 657 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, grab, orah, borovi, vrba, tisa, čempresi). Polen ostalih alergenih biljaka nije konstatovan u mjesecu aprilu.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 09.04 – 15.05.2024. na MS Stari Grad je konstatovano 484 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, grab, orah, borovi, vrba, tisa, čempresi). Polen ostalih alergenih biljaka nije konstatovan tokom mjeseca maja. Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 16.05 – 22.05.2024. na MS Stari Grad je konstatovano 561 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, grab, orah, borovi, vrba, tisa, čempresi). Polen ostalih alergenih biljaka nije konstatovan tokom mjeseca maja.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – MAJMONITORING STANICA: STARI GRAD7589905394571053798746873915251604313665836446876958678981474805484853991451. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreĆa sedmicačetvrta sedmicaPeta sedmica0200400600