Izvještaj za maj 2024 Pofalići


U periodu od 25.04 – 01.05.2024. na MS Pofalići je konstatovano 820 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, grab, orah, borovi, topola, vrba, tisa, čempresi). Polen ostalih alergenih biljaka nije konstatovan u mjesecu aprilu.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 02.04 – 08.05.2024. na MS Pofalići je konstatovano 683 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, grab, orah, borovi, vrba, tisa, čempresi). Polen ostalih alergenih biljaka nije konstatovan u mjesecu aprilu.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

 U periodu od 09.04 – 15.05.2024. na MS Pofalići je konstatovano 447 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, grab, orah, borovi, vrba, tisa, čempresi). Polen ostalih alergenih biljaka nije konstatovan tokom mjeseca maja.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 16.05 – 22.05.2024. na MS Pofalići je konstatovano 535 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, grab, orah, borovi, vrba, tisa, čempresi). Polen ostalih alergenih biljaka nije konstatovan tokom mjeseca maja.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – MAJMONITORING STANICA: POFALIĆI7257678845076501179437493515375795313184974481938943685178345505534873661. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica0200400600