Izvještaj za Juni 2019. god. Stari Grad


U periodu od 31.05. – 06.06.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 1254 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (957pol/ zr/m 3 ) i polen trava (272 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (25 pol/ zr/m 3 ).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 21.06. – 27.06.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 856 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (799 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (16 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (41 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena lipe. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje postoje drvoredi lipe. Posebno treba obratiti pažnju na sitnolisnu lipu koja je tokom mjeseca juna u fazi cvijetanja i polinacije.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

U periodu od 28.06. – 04.07.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 1476 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen trava (1408 pol/ zr/m 3 ), dok je se polen drveća (49 pol/ zr/m 3 ) i polen korova javljao sa nešto manjom procentulanom zastupljenošću (19 pol/ zr/m 3 ). Skrećemo pažnju građanima kantona Sarajevo, da je u vazduhu povećana koncentracija polena trava. U tom pogledu osjetljivim grupama građana savjetujemo da izbjegavaju područja gdje se nalaze veće livadske površine koje nisu uređene. Osobama koje su alergične na polen trava se preporučuje da što duže vremena borave u šumskim ekosistemima, posebno tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – JUNIMONITORING STANICA: STARI GRAD116902616122268224243655395716241. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica025050075010001250

 

Created with Highstock 5.0.2zr/m3TRAVE I ZELJASTE BILJKE – JUNIMONITORING STANICA: STARI GRAD9623048147210341662116496491021190141022207996511. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica02505007501000

 

 

Created with Highstock 5.0.2zr/m3KOROVI – JUNIMONITORING STANICA: STARI GRAD2586407433519180425411. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica01020304050