Izvještaj za maj 2019. god. Stari Grad


U periodu od 04.05 – 10.05.2019. na MS Pofalići je konstatovano 871 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breze, graba, jasena, borova, tise i čempresa.).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 10.05- 16.05.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 996 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (borova, breze, graba, jasena, tise, oraha i kestena).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 17.05 – 23.05.2019. Tokom protekle sedmice na MS Stari Grad konstatovane su niske do visoke koncentracije polena drveća (598 pol. zr/m 3 zraka) i to: borova, jasena, breze, graba, tise/čempresa i bukve.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.

[/tab]

U periodu od 24.05 – 30.05.2019. na MS Stari Grad je konstatovano 687 pol. zr/m 3 . U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća i trava.

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


 

Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – MAJMONITORING STANICA: STARI GRAD118112381201131213211312011356114116122409414416864718712418016579132136180203672198719965986581. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica025050075010001250

 

Created with Highstock 5.0.2zr/m3TRAVE I ZELJASTE BILJKE – MAJMONITORING STANICA: STARI GRAD0000000000050004000700009000040000291. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmicaPeta sedmica010203040