Izvještaj za mart 2017. god. Stari Grad


U periodu od 17.03. – 23.03.2017. na MS Stari Grad je konstatovano 397 pol. zr/m3 zraka. U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (vrba, topola, tise, čempresa i johe).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


U periodu od 24.03. – 30.03.2017. na MS Stari Grad je konstatovano 478 pol. zr/m3 zraka. U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (breza, vrba, topola, tise, čempresa i johe).

Za više informacija pogledati izvještaj u prilogu.


Created with Highstock 5.0.2zr/m3DRVEĆE – MARTMONITORING STANICA: STARI GRAD0070600049830056620032540042560047850010178003974781. dan2. dan3. dan4. dan5. dan6. dan7. danUkupnoPrva sedmicaDruga sedmicaTreća sedmicaČetvrta sedmica20401002004001k