Bosanski                             English                

            

MISIJA

Centar za ihtiologiju i ribarstvo (CIR) Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo vrši široki spektar istraživanja koja uključuju riblje populacije, akvatična staništa, kao i biološke i ekološke procese koji se odvijaju u ovim složenim ekosistemima. Kroz intenzivna terenska i laboratorijska istraživanja i analize pružamo neophodne informacije i smjernice koje su od  ključnog značaja za zaštitu, očuvanje i upravljanje akvatičnim resursima Bosne i Hercegovine.

Biološka raznolikost u akvatičnim ekosistemima čini vrlo značajan dio našeg bogatog prirodnog naslijeđa i predstavlja esencijalni prirodni resurs. Kroz svoje aktivnosti, CIR nastoji da detaljno istraži akvatične resurse i ekosisteme, te da pomogne u donošenju odluka koje će omogućiti razvoj ribarstva, zaštitu ugroženih i endemičnih vrsta i očuvanje zdravih ekosistema i staništa u našoj zemlji.

USLUGE

Centar za ihtiologiju i ribarstvo (CIR) Prirodno-matematičkog fakulteta nudi široki spektar ekspertiza koje uključuju izradu ribarstveno-gospodarskih osnova, izradu planova revitalizacija ribljih zajednica, ekspertize u slučaju ekoloških akcidenata, kao i edukativne radionice.

U našim laboratorijama vršimo pored analiza bioloških elemenata kvaliteta vode i fizičko-hemijske analize vode, mikrobiološke analize vode, te ekotoksikološke analize.