Obavještenje - Konačna rang liste II ciklus Drugi konkursni rok

14 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

O B A V J E Š T E N J E KONAČNE rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u DRUGOM KONKURSNOM ROKU u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata…

Obavještenje - Preliminarna rang liste II ciklus Drugi konkursni rok

11 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u DRUGOM KONKURSNOM ROKU u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu…

Preliminarna rang liste II ciklus Drugi konkursni rok

11 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

Preliminarna rang lista fizika II ciklus Opći smjer Drugi konkursni rok Preliminarna rang lista Geografija II ciklus smjer RiPP Drugi konkursni rok

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2019/2020.g. KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

07 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2019/2020.g. KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA U PRVOM KONKURSNOM ROKU će se vršiti u periodu od 07.10.2019./pon/ - 11.10.2019./pet/ od 10h do 14h ZA UPIS JE NEOPHODNO DOSTAVITI SLJEDEĆE: 1. Originalna dokumenta o završenom visokom obrazovanju (ukoliko ih nisu predali pri prijavi…

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

04 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

Obavještavaju se kandidati koji su stekli pravo upisa prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu da će se upis vršiti svakim radnim danom u periodu od PONEDJELJKA (07.10. 2019.) do PETKA ( 11.10. 2019.) na šalterima Studentske službe od 10:00 do 14:00.…

Više iz kategorije: Novosti »

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.