UPIS NOVOUPISANIH KANDIDATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

13 Oktobar 2014 in Novo obavještenje

UPIS NOVOUPISANIH KANDIDATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2014/2015.god. će se vršiti od 13.10.2014. /pon/ - 22.10.2014. /sri/ POTREBNO: 1. Izvršiti uplatu od 30 KM na žiro-račun Univerziteta: 1610000008960095 kod bilo koje Banke Svrha uplate: Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet Na osnovu uplatnice u Studentskoj službi se dobije indeks…

Nastavno – naučno vijeće ODLUKA

11 Oktobar 2014 in Novo obavještenje

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu a rješavajući po molbama /zahtjevima studenata/kandidata koje su se odnosile na rješavanje njihovih statusnih pitanja upisa na I godinu II ciklus studija u akademskoj 2014/2015 godini, na 60. sjednici održanoj 10.10.2014.godine, Nastavno – naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo donijelo je: ODLUKE :…

OBAVIJEST - PETI SAJAM STIPENDIJA

10 Oktobar 2014 in Novo obavještenje

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i ove godine organizira Sajam stipendija u Sarajevu, i to peti po redu. Sajam će se održati 16. oktobra 2014. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište br. 9) , u terminu od 1 0,00 do 17,00 sati . Sajam stipendija…

Više iz kategorije: Novosti »

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator