OBAVIJEST-DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS STUDENATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U ak.2014/2015.god.

25 August 2014 in Novo obavještenje

PRIJAVA SE VRŠI OD 25.08.2014.g. – 03.09.2014.g. (od 09h-13h) POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM ZA PRIJAVU NA KONKURS, NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 1610000036020088 NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT KONKURIŠE. NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI TREBAJU SA UPLATNICOM NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE PREUZETI ZAHTJEV ZA UPIS. POTREBNO JE PRILOŽITI:…

Obavijest - naknadni Konkurs

17 July 2014 in Novo obavještenje

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu će raspisati naknadni Konkurs za upražnjenja mjesta na Odsjecima za: Fiziku, Geografiju, Hemiju i Matematiku u toku mjeseca avgusta 2014.godine. Prodekanesa za nastavu i naučno-istraživački rad Prof.dr.Meliha Zejnilagić-Hajrić, s.r.

DODATNO OBAVJEŠTENJE VEZANO ZA KONAČNE LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA

16 July 2014 in Novo obavještenje

Nakon upita jednog broja kandidata zašto su se u kategoriji redovnih samofinansirajućih kandidata našli na Preliminarnoj i Konačnoj listi oni kandidati koji su ostvarili manji broj bodova, a nisu kandidati koji su ostvarili veći broj bodova, odgovor je sljedeći: Na Konačnoj listi primljenih kandidata u statusu redovnih samofinansirajućih studenata, najprije…

Obavještenje UPIS BRUCOŠA U AKADEMSKU 2014/2015.godinu primljeni na PRVOM konkursnom roku će se vršiti od 16.07.2014. /sri/ - 24.07.2012. /čet/ u Studentskoj službi od 11h-13h

15 July 2014 in Novo obavještenje

UPIS BRUCOŠA U AKADEMSKU 2014/2015.godinu /primljeni na PRVOM konkursnom roku/ će se vršiti od 16.07.2014. /sri/ - 24.07.2012. /čet/ u Studentskoj službi od 11h-13h POTREBNO: 1. Upisni materijal /uzima se u Studentskoj službi/ nakon uplate od 30,oo KM na žiro-račun Univerziteta: 1610000008960095 Svrha uplate: Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet PREDATI:…

More in this category: Novosti »

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator