Srijeda, 20 Februar 2019 12:51

Prijava korupcije

Prijavu korupcije možete poslati na email adresu: prijavikorupciju@pmf.unsa.ba – prilikom slanja ne morate navoditi personalne podatke.

Čitano 6209 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator