Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija „Informacione tehnologije“ u akademskoj 2020/2021. godini u TREĆEM UPISNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te Konkursa za upis u prvu godinu stručnog  studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini.

     KONAČNE RANG LISTE SU DOSTUPNE NA LINKU:

 

    

ODLUKA O USVAJANJU KONAČNE RANG LISTE

 

 

Napominjemo svim kandidatima koji su stekli pravo upisa na svim studijskim smjerovima i programima na Prirodno-matematičkom fakultetu da će se upis vršiti u periodu od četvrtka 15.10.2020. do petka 16.10.2020. godine na studentskoj službi u vrijeme od 10,00 do  14,00 sati. Kandidati koji su ostvarili pravo na upis su obavezni dostaviti originalne dokumente i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da su odustali od upisa na studijski program za koji su aplicirali.

    Detaljne informacije o postupku  upisa  i  nabavci upisnog materijala se nalazi na linku .

 

 

 

 

Iz Dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta

 

 

 

OBAVJEŠTENJE O POSTUPKU UPISA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA I STRUČNI STUDIJ U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI U TREĆEM KONKURSNOM ROKU

Upis će se vršiti od 15.10.2020. /čet/ - 16.10.2020. /pet/ u Studentskoj službi od 10h-14h

 

POTREBNO:

1.     Upisni materijal (detaljne informacije se nalaze na web stranici https://www.unsa.ba/novosti/upis-na-unsa-vazna-obavijest-za-kandidate )

2.     PREDATI:

1.     Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4x6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list)

2.     Uplatnice na ime troškova upisnine (prema Instrukciji o načinu uplate koja se nalazi na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta)

3.     Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu      (Ul. Patriotske lige 36, od 7:30h – 15:30h)  /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/ 

 

SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBILIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME, KAO I NAKNADU ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA.

 

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

      1.   Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH

      2.   Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

 

V A Ž N O !!!

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECA BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU PRIMLJENI KAO REDOVNI STUDENTI I KAO REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA UPISNINE I ŠKOLARINE

                                                                                                

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI

 

U Sarajevu, 15.10.2020.godine                                                                                                                                             IZ DEKANATA

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator