O B A V J E Š T E N J E 

Svečani prijem novoupisanih studenata (Brucoša) u I godinu prvog ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo u akademskoj 2013/2014. godini i podjela indexa održat će se u ponedjeljak, 07.10.2013. godine, prema sljedećem rasporedu: 

 

  • ·          Odsjek za hemiju –  sa početkom u 10:00 sati,  amfiteatar Mladen Deželić (prizemlje - niska zgrada)
  • ·          Odsjek za fiziku – sa početkom u 10:30 sati, Mali amfiteatar (prizemlje - niska zgrada)
  • ·          Odsjek za geografiju – sa početkom u 11:00 sati,  amfiteatar Mladen Deželić (prizemlje - niska zgrada)
  • ·          Odsjek za biologijusa početkom u 11:30 sati,  amfiteatar Branko Galeb (prizemlje - niska zgrada)
  • ·          Odsjek za matematiku – sa početkom u 12:00 sati,  amfiteatar Mladen Deželić (prizemlje - niska zgrada)

D E K A N  F A K U L T E T A 

Prof. dr. Rifat Škrijelj

Obavještavaju se studenti Prvog i Drugog ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu da je rok za upis i obnovu godine u ak.2013/2014.godini produžen do srijede 02.10.2013.godine.

Rad šaltera Studentske službe Fakulteta za vrijeme upisa je također produžen, te se studenti mogu upisati u terminu od 9h-13h.

Mole se svi studenti koji nisu izvršili svoje obaveze da to učine u predviđenom roku, u protivnom gube status studenta.

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator