Pozivamo Vas na Dan otvorenih vrata Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, koji će se održati 11.05.2013. godine (subota) sa početkom u 11.00 sati u amfiteatru „Mladen Deželić“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo (Zmaja od Bosne 35,  Sarajevo). 

Ovo je prilika da saznate više o uvjetima studiranja na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo, informirate se o nastavnim programima, razgovarate sa našim nastavnicima i studentima i dobijete odgovore na sva pitanja koja imate u vrijeme kada donosite odluke o vašoj profesionalnoj karijeri.

 

Dobrodošli  

 

DEKANAT PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

 

 

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu je 28.04.2013. godine bio domaćin pedeset i trećeg takmičenja mladih matematičara Bosne i Hercegovine- Federalno prvenstvo učenika srednjih škola.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta prof.dr. Rifat Škrijelj je prigodnim riječima dobrodošlice takmičarkama i takmičarima, profesorima i ostalim gostima otvorio 53. takmičenje.

 

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator