Subota, 11 Oktobar 2014 13:22

Nastavno – naučno vijeće ODLUKA

 

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu a rješavajući po molbama /zahtjevima studenata/kandidata koje su se odnosile na rješavanje njihovih statusnih pitanja upisa na I godinu II ciklus studija u akademskoj 2014/2015 godini, na 60. sjednici održanoj 10.10.2014.godine, Nastavno – naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo donijelo je:

 

ODLUKE :

 

 

 

Petak, 10 Oktobar 2014 14:31

OBAVIJEST - PETI SAJAM STIPENDIJA

 

 

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i ove godine organizira Sajam stipendija u Sarajevu, i to peti po redu. Sajam će se održati 16. oktobra 2014. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište br. 9) , u terminu od 1 0,00 do 17,00 sati . 


Sajam stipendija je jedinstvena manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu. 

Učešće na Petom sajmu stipendija do sada je prijavilo 27 institucija koje će predstaviti različite oblike finansijske podrške (stipendije, jednokratnu finansijsku podršku, kredite, zajmove itd.) bh. građanima za studij u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (vladine i nevladine organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva, centri civilnih inicijativa, lokalne zajednice, strane institucije, kulturni centri i dr.). Z ahvaljujući organizaciji prethodnih godina, Sajam stipendija je stekao status događaja koji promiče širenje i podsticanje mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kako u Bosni i Hercegovini tako i izvan nje. 

Dosadašnje posjete premašivale su broj od 5.000 posjetilaca, a nadamo se da će posjeta Sajmu ovaj put biti još veća. Posjeta Sajmu je, naravno, besplatna. Glavni organizator je Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, dok su partneri Fondacija kralja Baudouina iz Belgije, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, i portal Stipendije.ba kao naš medijski partner koji će nas pratiti od početka same organizacije pa do kraja Sajma. 


Kao i do sada, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu predstavit će program Erasmus Mundus i pripadajuće mu projekte koji omogućavaju razmjenu studenata, nastavnika i saradnika između Univerziteta u Sarajevu i partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije (više na www.erasmus-unsa.ba ). Univerzitet u Sarajevu je jedini univerzitet u regionu koji učestvovao u dosadašnjih 15 projekata Erasmus Mundus programa, te će na ovom sajmu predstaviti 4 novo-odobrena projekta (SIGMA, EUROWEB+, GreenTECH i SUNBEAM) i 2 postojeća projekta (JoinEU-SEE PENTA i ERAWEB), odnosno ukupno šest projekata na koje će se studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu, ali i ostalih univerziteta na području Bosne i Hercegovine moći prijaviti za akademsku 2015/2016. godinu. 

Sve informacije o organizaciji Petog sajma stipendija možete pratiti na našem web portalu www.unsa.ba , kao i na društvenoj mreži Facebook : www.facebook.com/sajamstipendijaunsa . Internetski portal www.stipendije.ba , kao naš medijski partner, pratit će dešavanja prilikom organiziranja ovog sajma.

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator