UPIS U ZIMSKI SEMESTAR ak. 2014/2015.god.

vršit će se u periodu od 22.09.2014./pon/ - 03.10.2014./pet/

 

 

 

POTREBNO:

1. Semestralni listovi (uzimaju se u Studentskoj službi od 11h-13h)

 

2. Uplata od 10 KM za korištenje Informacionog sistema Studentske službe na žiro-račun

    Univerziteta : 1610000008960095 (SVI STUDENTI!)

3. Uplate za upisninu na žiro-račun Fakulteta 1610000036020088 kod Raiffeisen banke, kako slijedi:

 

Na uplatnicama obavezno naznačiti za koji Odsjek se uplaćuje i Svrhu uplate!

Za svaku uplatu je potrebna zasebna uplatnica!

 

I CIKLUS STUDIJA:

 

Z REDOVNE STUDENTE: 

- Uplata od 100 KM - studenti koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu + 32 KM (Biblioteka, Isss, Osiguranje)

- Uplata od 200 KM + 100 KM za svaki nepoloţeni ispit - studenti koji obnavljaju godinu + 32 KM (Biblioteka,

  Isss, Osiguranje)

 

ZA VANREDNE STUDENTE: 

- Uplata od 900 KM - studenti koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu + 30 KM (Biblioteka, Isss)

- Uplata od 200 KM + 100 KM za svaki nepoloženi ispit – studenti koji obnavljaju godinu (s tim da ukupna suma ne smije    

  prelaziti 900 KM) + 30 KM (Biblioteka, Isss)

 

ZA REDOVNE - SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE:

- Uplata od 1200 KM – studenti koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu + 32 KM (Biblioteka, Isss, Osiguranje)

- Uplata od 200 KM + 100 KM za svaki nepoloženi ispit - studenti koji obnavljaju godinu (s tim da ukupna suma ne smije    

   prelaziti 1200 KM) + 32 KM (Biblioteka, Isss, Osiguranje

 

II CIKLUS STUDIJA

 

ZA REDOVNE STUDENTE:

 

- Uplata od 130 KM - studenti koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu + 32 KM (Biblioteka, Isss, Osiguranje)

- Uplata od 260 KM + 100 KM za svaki nepoloženi ispit - studenti koji obnavljaju godinu + 32 KM (Biblioteka,

  Isss, Osiguranje)

 

ZA VANREDNE STUDENTE:

 

- Uplata od 1000 KM - studenti koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu + 30 KM (Biblioteka, Isss)

- Uplata od 260 KM + 100 KM za svaki nepoloženi ispit – studenti koji obnavljaju godinu (s tim da ukupna suma ne smije  

  prelaziti 1000 KM) + 30 KM (Biblioteka, Isss)

 

ZA REDOVNE - SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE:

 

- Uplata od 1200 KM – studenti koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu+ 32 KM (Biblioteka, Isss, Osiguranje)

- Uplata od 260 KM + 100 KM za svaki nepoloženi ispit - studenti koji obnavljaju godinu (s tim da ukupna suma ne smije  

   prelaziti 1200 KM) + 32 KM (Biblioteka, Isss, Osiguranje)

 

 

APSOLVENTI KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ (studenti po starom NPP-u)

- zadržavaju pravo polaganja ispita, odnosno preostalih nastavnih obaveza uz finansijsku naknadu u visini

  100 KM za svaki nepoloţeni ispit, ukljuĉujući i Diplomski rad

 

Napomene:

Više informacija o participaciji studenata nalazi se u Odluci o cjenovniku usluga na Oglasnoj ploči Fakulteta.

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER U SLUČAJU POGREŠNOG POPUNJAVANJA NOVAC NEĆE BITI VRAĆEN!

 

 

DJECI ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA UPISANIH KAO REDOVNI I REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI SE OMOGUĆAVA PRAVO ŠKOLOVANJA NA TERET KANTONA SARAJEVO!

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

 

 

UPIS BRUCOŠA U AKADEMSKU 2014/2015.godinu

/primljeni na DRUGOM konkursnom roku/

će se vršiti od 12.09.2014. /petak/ - 19.09.2014. /petak/ u Studentskoj službi od 11h-13h

POTREBNO:

1. Upisni materijal /uzima se u Studentskoj službi/ nakon uplate od 30,oo KM na žiro-račun Univerziteta: 1610000008960095

Svrha uplate: Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet

 

PREDATI:

1. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije (jednu nalijepiti u indeks, drugu na upisni list)

2. REDOVNI STUDENTI : Uplata od 100 KM na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

Svrha uplate: navesti odsjek (npr.Biologija) i način studiranja (redovan)

3. REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI: Uplata od 1200KM ili 600 KM /I rata/ na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

Svrha uplate: navesti odsjek (npr.Hemija) i način studiranja (redovan-samofinansirajući) – I rata

4. VANREDNI: Uplata od 900 KM na žiro-račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088

Svrha uplate: navesti odsjek (npr.Matematika) i način studiranja (vanredan)

5. Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Studentske poliklinike Sarajevo (Ul. Patriotske lige 36, od 7:30h – 15:30h)

/redovni i redovni-samofinansirajući studenti/

 

SVI KANDIDATI SU DUŽNI TAKOĐER UPLATITI I SLJEDEĆE:

 

1. Redovni i Redovni-samofinansirajući: 32 KM, a Vanredni: 30 KM na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta 1610000036020088 / Svrha uplate: Biblioteka, Isss, Osiguranje

2. Svi: 10 KM na žiro-račun Univerziteta: 1610000008960095 / Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe

  

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER U SLUČAJU POGREŠNOG POPUNJAVANJA NOVAC NEĆE BITI VRAĆEN!

 

STUDENTI KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

1. Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH

2. Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

 

 

V A Ž N O !!!

DJECI ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECI BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU PRIMLJENI KAO REDOVNI I REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI, TROŠKOVE STUDIJA SNOSI OSNIVAČ!

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator