ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM)

NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

 

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKO-OKTOBARSKI ISPITNI ROK

 

VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-14h)

U PERIODU OD

24.08.2015./ponedjeljak/ - 28.08.2015./petak/

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti primljena niti ovjerena nakon termina predviđenog za prijavu

 

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI (JESENJI) ISPITNI ROK

ZA STUDENTE  PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA PO BOLONJI

 

VRŠIT ĆE SE PUTEM www.isss.ba.

ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU U PERIODU OD

24.07.2015./pet/ - 28.08.2015./pet/

 

 

UKOLIKO IZBORNE PREDMETE NE MOŽETE PRIJAVITI PUTEM www.isss.ba  PRIJAVLJIVAT ĆETE PUTEM KLASIČNE PRIJAVE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE OD

24.08.2015./pon/ – 28.08.2015./pet/

OD 11:00 – 14:00 SATI

Ukoliko ne budete mogućnosti prijaviti neki od ispita, molimo Vas da obavezno obavijestite Studentsku službu tome putem šaltera ili na e-mail adresu stsluzba@pmf.unsa.ba  i to u roku predviđenom za prijavu ispita!

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator