Ponedjeljak, 10 Novembar 2014 14:11

Odluka studenti I ciklus diplomski

 

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Nastavno-naučno Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na 61. sjednici, održanoj 06.11.2014. godine,  donijelo je

 

ODLUKU

 

Studentima, koji su prvi put u akademskoj 2013/2014. godini upisali završnu godinu I ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i položili sve potrebne ispite, zaključno sa 30.09.2014. godine, te u skladu sa Odlukom Nastavno-naučnog vijeća sa 59. sjednice, održane 02.10.2014. godine, broj: 01/06-2410/2-2014, predali svoj završni rad do 31.10.2014. godine za odbranu, i isti se nalazi u proceduri za odbranu, omogućava se obnova godine bez plaćanja upisnine, a uz izmirenje troškova korištenja biblioteke i informacionog sistema (ISSS).

 

DEKAN FAKULTETA 

Prof. dr. Rifat Škrijelj

 

 

Ponedjeljak, 03 Novembar 2014 08:38

SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA

 

SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽAT ĆE SE 08.11.2014.GODINE U DVORANI „MIRZA DELIBAŠIĆ“ SKENDERIJA, SA POČETKOM U 11 sati.

 

Diplomanti i magistranti Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu svoje pozivnice za Svečanu promociju mogu preuzeti u Studentskoj službi od ponedeljka 03.11.2014.godine do petka 07.11.2014.godine.

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

 

SPISKOVI DIPLOMANATA I MAGISTRANATA koji će biti promovirani  dana 08.11.2014.

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator