Četvrtak, 29 Decembar 2016 12:19

OBAVJEŠTENJE POVODOM NOVE GODINE

  

OBAVJEŠTAVAJU  SE  ZAPOSLENICI  I  STUDENTI

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA DA SU POVODOM

 

NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA 

 

 

N E R A D N I  D A NI 

 

 

Ponedjeljak 02.01.2017. i utorak 03.01.2017. godine

  

Sretnu i uspješnu Novu godinu

želi Vam

 

D E K A N   F A K U L T E T A

Prof. dr. Mustafa Memić

 

 

 

Dragi studenti,

 

evaluacija rada nastavnika i asistenata je najbolji način da date svoje mišljenje, iskažete stavove, konstruktivne kritike i pohvale o radu nastavnika i asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Provođenje ove ankete ima za cilj unapređenje nastavnog procesa, što je u interesu studenata, nastavnog osoblja i menadžmenta.

Od ovog semestra evaluacija rada nastavnika i asistenata će se provoditi elektronski na slijedeći način:

 

·       Student će za svaki predmet dobiti jedinstvenu šifru na predavanjima, kojom će moći pristupiti  anketiranju;

·       Student može popuniti anketu, koristeći šifru za svaki predmet samo jedanput, putem web-aplikacije koja se nalazi na stranici www.pmf.unsa.ba/anketa najkasnije do 20.01.2017. godine;

·       Sistem nasumičnog generisanja šifri garantuje potpuno anonimno anketiranje;

·       Rezultati ankete će biti dostupni nastavnicima i asistentima nakon popravnih ispita.

 

 U nadi da ćete vašim objektivnim ocjenjivanjem i konstruktivnim komentarima doprinijeti unapređenju nastavnog procesa,

 

 

Doc. dr. Elvedin Hasović,

predsjedavajući Odbora za osiguranje kvaliteta PMF-a

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator