Petak, 04 Oktobar 2019 16:14

Obavještenje za konačne rang liste za upis na drugi ciklus u ak. 2019/20

 

O  B   A   V   J   E   Š   T   E   N J   E

 

 

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini.

 

-          Informacije i obavještenja sa linkom za konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta možete pogledati na linku

  

 

Iz Dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta

 

Čitano 1031 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator