Petak, 04 Oktobar 2019 08:51

Konkurs - drugi ciklus studija, drugi upisni rok

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za drugi ciklus na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-15203-2/19 od 30.04.2019. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019./2020. godini broj: 02-05-18393-48/19 od 25.04.2019. godine, i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 02.10.2019. godine, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Univerziteta u Sarajevu o b j a v l j u j e

 

DRUGI UPISNI ROK  ZA UPIS KANDIDATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU  UNIVERZITETA U SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI – SLOBODNA MJESTA

 

 

Prirodno-matematički fakultet

 

PREDVIĐENO

trajanje drugog

ciklusa studija

(godine i (E)CTS)

 

Redovni

studij –

troškove

studija

snosi

Osnivač

 

Redovni

studij -

troškove

studija snose

sami

studenti

 

Vanredni

studij

 

Strani

državljani

Ukupno

 

Odsjek za fiziku

 

 

 

 

 

 

Fizika u obrazovanju

1

2

2

4

1

9

Opći smjer

1

1

0

6

1

8

Ukupno:

1/60 ECTS

3

2

10

2

17

Odsjek za geografiju

 

 

 

 

 

 

Nastavnički smjer

1

1

8

5

2

16

Regionalno i prostorno planiranje

1

2

8

4

2

16

Turizam i zaštita životne sredine

1

0

10

7

2

19

Ukupno:

1/60 ECTS

3

26

16

6

51

Odsjek za hemiju

 

 

 

 

 

 

Nastavnički smjer

1

5

10

4

1

20

Opći smjer

1

0

16

0

1

17

Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

1

3

5

3

1

12

Ukupno:

1/60 ECTS

8

31

7

3

49

Odsjek za matematiku

 

 

 

 

 

 

Opći smjer

2

2

2

1

1

6

Primijenjena matematika

2

0

5

1

1

7

Nastavnički smjer

2

5

2

0

2

9

Teorijska kompjuterska nauka

2

3

2

0

1

6

Ukupno:

2/120 ECTS

10

11

2

5

28

 

 

 

 DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS KANDIDATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI TRAJE OD 04.10. 2019.

(PETAK) DO 10.10. 2019. (ČETVRTAK) GODINE.

 

PREDAJA DOKUMENATA U NAVEDENOM PERIODU ĆE SE VRŠITI  NA STUDENTSKOJ SLUŽBI OD 10:00 DO 14:00 SVAKIM RADNIM DANOM. OBAVJEŠTENJA O POTREBNIM DOKUMENTIMA ZA PRIJAVU NA KONKURS SE DATA SU U KONKURSU ZA PRVI UPISNI ROK I NALAZE NA OGLASNIM PLOČAMA I WEB- STRANICI FAKULTETA..

 

 
 

D E K A N  F A K U L T E T A

 

Prof. dr. Mustafa Memić

 
Čitano 986 puta Zadnji put promjenjen Petak, 04 Oktobar 2019 08:59

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator