Ponedjeljak, 22 Juli 2019 18:40

Prijava ispita za Septembarski rok 18-19.g. za studente po starom NPP

O B A V J E Š T E NJ E 

ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) 

NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 

 

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 

u akademskoj 2018/2019.godini 

 

VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h) 

U PERIODU OD 

19.08.2019./ponedeljak/ - 30.08.2019./petak/ 

 

 

 

NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti primljena niti ovjerena nakon termina predviđenog za prijavu 

 

 

Sarajevo22.07.2019.godine       STUDENTSKA SLUŽBA 

 

Čitano 830 puta

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator