O  B  A  V  J  E  Š  T  E  N J  E

 

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija „Informacione tehnologije“ u akademskoj 2020/2021. godini u PRVOM UPISNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te Konkursa za upis u prvu godinu stručnog  studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (08.07.; 09.07. i 10.07. 2020. godine), o kojoj je Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta obavezno donijeti odluku u roku od tri dana (11.07; 12.07. i 13.07. 2020. godine). Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Eventualne žalbe na preliminarne rang liste kandidatkinje/kandidati upućuju preko obrasca koji je dostupan na linku: LINK

     PRELIMINARNE RANG LISTE SU DOSTUPNA NA LINKU:  LINK

 

Napomena: Konačne rang liste kandidatkinja/kandidata koji su stekli pravo upisa na svim studijskim smjerovima i programima na Prirodno-matematičkom fakultetu biće objavljena dana 15.07. 2020. godine, na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Detaljne informacije o proceduri upisa i potrebnim dokumentima će biti dostupne istog dana.

 

 

 

Iz Dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta

Poštovani kandidati i kandidatkinje,

 

ovom prilikom Vas obavještavamo da je izašao Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa sudija i prvu godinu stručnog studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu.

 

Kompletan tekt Konkursa možete naći sljedećoj adresi: https://www.unsa.ba/konkursi/konkursi-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-i-prvu-godinu-0 

 

Sve informacije o upisu dostupne u sekciji Vodič za upis na  stranici www.upis.unsa.ba

 

Informacije o Prirodno-matematičkom fakultetu su dostupne na slijedećim adresama:

 

https://www.pmf.unsa.ba/  ( Zvanična stranica Prirodno-matematičkog fakulteta)

 

http://upis.unsa.ba/ustanove/pridodno-matematicki-fakultet 

 

Detaljnije informacije o Planu upisa u prvu godinu prvog ciklusa sudija i prvu godinu stručnog studija „Informacione tehnologije“ na Prirodno-matematičkom fakultetu su dostupne  na sljedećem linku :

PMF -Informacije kandidatima za upis u prvu godinu prvog ciklusa

Stranica 1 od 57

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator