Utorak, 06 Mart 2018 09:38

IZVJEŠTAJI ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

 

DATUM

IZVJEŠTAJ

FORMULAR

Januar 04 2018

Izvještaj Komsije izbor docenta Genetika i Klinička biologija

Formular Izbor u docenta Genetika i Klinička biologija

Januar 04 2018

Izvještaj komisije izbor višeg asistenta Opšta i Anorganska hemija

 

Januar 04 2018

Izvještaj komisije izbor višeg asistenta Organska hemija i Biohemija

 

Januar 04 2018

Izvještaj komisije izbor višeg asistenta Primjenjena matematika

 

Februar 01 2018

Izvještaj Komisije izbor Vanrednog profesora Opšta hemija i Anorganska hemija

Formular Izbor u zvanje vanredni profesor dr Opšta hemija i Anorganska hemija

Februar 19 2018

 Izvještaj Komisije za izbor redovnog profesora za naučne oblasti Botanika i Molekularna biologija

Formular Komisije za izbor redovnog profesora za naučne oblasti Botanika i Molekularna biologija

Februar 28 2018

Izvještaj Komisije izbor redovna prof Analitička hemija

Formular sa podacima za izbor redovne prof Analitička hemija

Februar 28 2018

Izvjestaj Komisije izbor vanrednog prof Funkcionalna biologija

Formular izbor u vanrednog prof Funkcionalna biologija

Februar 28 2018

Izvještaj izbor višeg stručnog saradnika Metodika nastave matematike i informatike

 

Mart 05 2018

Izvještaj izbor docenta Fizička geografija i Geoekologija

Formular izbor docenta Fizička geografija i Geoekologija

Mart 05 2018

Izvještaj Komisije ponovni izbor docenta Ekperimentalna fizika

Formular ponovni izbor docenta Ekperimentalna fizika

Mart 05 2018

Izvještaj izbor redovnog profesora Opšta hemija

Formular izbor redovnog profesora Opšta hemija

Mart 27 2018

 Izvještaj Komisije za izbor asistenta   Fizička geografija i Geologija

 

Maj 3 2018

Izvještaj Komisije za izbor redovnog profesora Organska hemija i Biohemija

 Formular izbor redovnog profesora Organska hemija i Biohemija

Maj 3 2018

 Izvještaj Komisije za izbor docenta Analitička hemija

 Formular izbor docenta Analitička hemija

Maj 4 2018

Izvještaj Komisije za  za izbor nastavnika u sva zvanja za oblast Vjerovatnoća i statistika

 

Maj 4 2018

Izvještaj komisije Harun Hindija

 

 

 

 

 Juni 22 2018

 Izvještaj komisije za izbor vanrednog profesora Regionalno i prostorno planiranje

 Formular za izbor vanrednog profesora Regionalno i prostorno planiranje

 Juni 22 2018

 Izvještaj Komisije za izbor nastavnika Algebra

 Formular za izbor u redovnog profesora Algebra

 Juni 22 2018

 Izvještaj Komisije za izbor viseg asistenta za GIS i Regionalno i prostorno planiranje

 

 Juni 22 2018

Izvještaj za izbor Docenta za oblast Fizikalna hemija 

 

 August 29 2018

Izvještaj komisije za izbor vanrednog prof oblast Genetika

 Formular komisije za izbor vanrednog prof oblast Genetika

 Septembar 6 2018

Izvještaj komisije za izbor docenta oblast Hemijska tehnologija

Izvještaj pristupno predavanje nastavnika Hemijska tehnologija

Formular Komisije za izbor docenta Hemijska tehnologija

 Septembar 7 2018

Izvještaj izbor redovnog profesora fizička geografija

Formular izbor redovnog profesora fizička geografija

 Septembar 21 2018

Izvještaj Komisije za izbor asistenta Admir Beširević

 

 Oktobar 04 2018

Izvještaj Komisije za izbor redovnog profesora Primjenjena matematika

 Formular za izbor redovnog profesora Primjenjena matematika

Oktobar 04 2018

Izvještaj Komisije za izbor docenta Teorijska kompjuterska nauka

Formular za izbor docenta Teorijska kompjuterska nauka

Oktobar 04 2018

Izvještaj Komisije za izbor docenta Analitička hemija

 Formular za izbor docenta Analitička hemija

Oktobar 04 2018

Izvještaj za izbor docenta Turizam (ekonomska grupa predmeta)

 Formular za izbor docenta Turizam (ekonomska grupa predmeta)

Oktobar 04 2018

Izvještaj za izbor Redovnog profesora Fizicka geografija i GIS

 Formular Komisije za izbor redovnog profesora Fizicka geografija i GIS

Oktobar 04 2018

Izvjestaj izbor viseg asistenta Analiza

 

Oktobar 31 2018

Izvještaj Komisije za izbor vanrednog prof Funkcionalna biologija i Molekularna biologija

 Formular za izbor u vanrednog prof Funkcionalna biologija i Molekularna biologija

Oktobar 31 2018

Izvještaj Komisije za izbor redovnog prof Molekularna biologija i Zoologija

Formular za izbor u redovnog profesora Molekularna biologija i Zoologija

Oktobar 31 2018

Izvještaj komisije visi asistent Ekologija i Botanika

 

Oktobar 31 2018

Izvještaj komisije vanredni profesor za oblast Medicinska fizika

 Formular komisije za izbor vanrednog prof oblast Medicinska fizika

Oktobar 31 2018

Izvještaj Komisije za izbor asistenta Kerim Hrvat

 

Oktobar 31 2018

Izvještaj Komisije za izbor docenta Hemija u obrazovanju

 Formular izbor docenta Hemija u obrazovanju

Januar 31 2019

Izvještaj izbor nastavnika u zvanje vanrednog prof Analiza i Teorijska kompjuterska nauka

 Formular izbor u vanrednog prof. Analiza i Teorijska kompjuterska nauka

Februar 22 2019

Izvještaj za izbor višeg asistenta za oblast Analitička hemija

 

Februar 24 2019

Izvještaj komisije za izbor asistenta za oblast Teorijska kompjuterska nauka

 

Februar 27 2019

   Izvještaj komisije za izbor vanrednog profesora Elektronika

 

 Formular izbor vanrednog profesora Elektronika

Februar 27 2019

      Izvještaj komisije za izbor redovnog profesora Fizička geografija

 

Formular izbor redovnog profesora Fizička geografija

Mart 18 2019

    Izvještaj Komisije za izbor vanrednog profesora Anorganska hemija

 Formular Komisije za izbor vanrednog profesora Anorganska hemija

Mart 18 2019

    Izvještaj Komisije za izbor vanrednog profesora Opšta hemija

 Formular Komisije za izbor vanrednog profesora Opšta hemija

Mart 18 2019

    Izvještaj Komisije za izbor docenta za oblast Organska hemija

 Formular za izbor docenta za oblast Organska hemija

Mart 18 2019

    Izvještaj Komisije za izbor docenta oblast Biohemija

 Formular Komisije za izbor docenta oblast Biohemija

Mart 28 2019

   Izvještaj komisije izbor vanrednog profesora oblast Turizam

Formular komisije izbor vanrednog profesora oblast Turizam

Mart 28 2019

 Izvještaj komisije izbor vanrednog profesora Regionalna geografija

Formular komisije izbor vanrednog profesora Regionalna geografija

April 23 2019

Izvještaj za izbor redovnog profesora Fizikalna hemija

Formular za izbor redovnog profesora Fizikalna hemija

Maj 30 2019

Izvještaj za izbor redovnog profesora za oblast Fizikalna hemija

 

Formular za izbor redovnog profesora za oblast Fizikalna hemija

Maj 30 2019

Izvještaj za izbor vanrednog profesora za oblast Teorijska kompjuterska nauka

 

Formular za izbor vanrednog profesora za oblast Teorijska kompjuterska nauka

Juni 20 2019

Izvještaj za izbor docenta za oblast Ekologija Formular za izbor docenta za oblast Ekologija

Juni 20 2019

Izvještaj za izbor docenta za oblast Botanika

 

Formular za izbor docenta za oblast Botanika

Oktobar 07 2019

Izvještaj za izbor u zvanje docenta Teorijska Fizika

 

Formular sa podacima za izbor docenta Teorijska fizika

Oktobar 30 2019

Izvještaj za izbor redovnog profesora ORGANSKA HEMIJA Formular za izbor redovnog profesora ORGANSKA HEMIJA

Oktobar 30 2019

Izvještaj za izbor redovnog profesora BIOHEMIJA Formular za izbor redovnog profesora Biohemija

Oktobar 30 2019

Izvještaj izbor asistenta Eksperimentalna fizika  

Oktobar 30 2019

Izvještaj izbor asistenta Hemija u obrazovanju  

Novembar 28 2019

Izvještaj za izbor asistenta Teorijska fizika  

Novembar 28 2019

Izvještaj za izbor vanrednog profesora Teorijska kompjuterska nauka  Formular za izbor u nastavnicka zvanja Teorijska kompjuterska nauka

Decembar 27 2019

Izvještaj izbor docenta oblast Botanika Formular za izbor docenta za oblast Botanika

Decembar 27 2019

Izvještaj izbor docenta Funkcionalna biologija Formular za izbor docenta za oblast Funkcionalna biologija

Decembar 27 2019

Izvještaj Komisije i izdvojeno misljenje člana Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora Teorijska fizika Formular za izbor redovnog profesora za oblast Teorijska fizika

Decembar 27 2019

Izvještaj o izboru Vanrednog profesora za oblast Fizikalna hemija Formular za izbor Vanrednog profesora za oblasti Fizikalna hemija

Decembar 27 2019

Izvještaj o izboru docenta za oblast Analitička hemija Formular o izboru docenta za oblast Analitička hemija

Februar 27 2020

Izvještaj izbor docenta Metodika nastave matematike i informatike Formular izbor docenta Metodika nastave matematike i informatike

Februar 27 2020

Izvještaj Komisije izbor vanrednog prof Fizička geografija Formular izbor u vanrednog prof Fizička geografija

April  1  2020

Izvještaj komisije izbor asistenta Primjenjena matematika  

Juni  25  2020

Izvještaj za izbor vanrednog profesora Fizikalna hemija

Formular za izbor u zvanju vanredni profesor Fizikalna hemija

Juni  25  2020

Izvještaj komisije oblast  Klinička biologija

Formular za izbor redovnog profesora za oblast Klinička biologija

Juni  25  2020

Izvještaj za izbor nastavnika Eksperimentalna fizika

Formular za izbor docent Eksperimentalna fizika

Juni  25  2020

Izvještaj za izbor oblast Genetika

Formular za izbor oblast Genetika

Juli  30  2020

Izvještaj Komsije izbor docenta oblast Botanika Formular Izbor u docenta oblast Botanika

Juli  30  2020

Izvještaj Komsije izbor docenta oblast Mikrobiologija Formular Izbor u docenta oblast Mikrobiologija

Oktobar  01  2020

Izvještaj izbor docenta oblast Anorganska hemija Formular izbor docenta Anorganska hemija

Oktobar  29  2020

Izvještaj Komisije za izbor u zvanje docenta za naučnu oblast Metodika nastave matematike i informatike

Formular izbor docenta Metodika nastave matematike i informatike

Oktobar  29  2020

Izvještaj za izbor asistenta Analitička hemija

 


 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator