SAMOPHYS

Sarajevo Atomic, Molecular and Optical Physics

O nama

Naučno-istraživačka grupa SAMOPHYS bavi se teorijskom fizikom iz oblasti laser-atom/molekularne interakcije u okviru Katedre za atomsku, molekularnu i optičku fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Voditelj grupe

Prof. dr Dejan Milošević

Univerzitet u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za fiziku

Soba: 310/III

Zmaja od Bosne 35 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

tel: ++ 387 33 27 98 86

Fax: +387 33 64 93 59

E-mail: milo@bih.net.ba

Adresa: Behdzeta Mutevelića 51 71000 Sarajevo

tel: ++ 387 33 61 01 57

CV

CV i publikacije

Bibliography

Članovi grupe

Doc. dr. Aner Čerkić

Univerzitet u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za fiziku

Soba: 312/III

Zmaja od Bosne 35 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

E-mail: anercerkic@yahoo.com

CV  Publikacije

Doc. dr. Azra Gazibegović-Busuladžić

Univerzitet u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za fiziku

Soba: 313/III

Zmaja od Bosne 35 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 279 945

Email: gazr@bih.net.ba

CV Publikacije

Doc. dr Mustafa Busuladžić

Univerzitet u Sarajevu

Medicinski fakultet

Katedra za biofizku

Čekaluša 90 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 663 743 ; loc. 115

Email:mustafabusuladzic@bih.net.ba, mustafa.busuladzic@mf.unsa.ba

CV Publikacije

Doc. dr. Senad Odžak

Univerzitet u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za fiziku

Soba: 209/II

Zmaja od Bosne 35 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

tel: ++38733956171, ++38733279993

E-mail: sodzak@pmf.unsa.ba, senad.odzak@gmail.com

CV Publikacije

Dr. sc. Elvedin Hasović

Univerzitet u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Odsjek za fiziku

Soba: 309/III Zmaja od Bosne 35 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 279 893

E-mail: ehasovic@pmf.unsa.ba

CV Publikacije

Aida Kramo

Federalna Direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo

OKL Sarajevo Meteo ured

Dr. Ante Starčevića bb 88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

tel: +387 36 492 230. +387 33 472 919

E-mail: aidakramo@gmail.com

CV Publikacije

Benjamin Fetić

Univerzitet u Sarajevu

Prirodno – matematički fakultet

Odsjek za fiziku

Soba: 413/IV

Zmaja od Bosne 35 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

E-mail: phd_benjamin@hotmail.com

CV i publikacije

Mr. Kenan Kalajdžić

Centar za kompjutersku edukaciju (CCED)

Alipašina 2/I 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

E-mail: kenan@unix.ba

CV i publikacije

Rahima Ahmetagić

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Augusta Brauna 2 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

E-mail: rahima.a@live.com

CV  Publikacije

Dino Habibović

Univerzitet u Sarajevu

Prirodno – matematički fakultet

Odsjek za fiziku

Zmaja od Bosne 35 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina