utorak, 28 Maj 2019 14:31

Predavnje Abdel Isaković

 

U organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univeniteta u Sarajevu, unutar projekta Dijaspora za Razvoj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Švicarske vlade, a u partnerstvu sa UNDPBiH i IOM BiH, mi Vas pozivamo da prisustvujete seriji predavanja Prof. Abdela F. Isakovića (BSc University of Sarajevo '96, PhD University of Minnesota '03). 

 

četvrtak, 23 Maj 2019 16:27

TEMATSKA SJEDNICA VIJEĆA

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU 

 OBAVJEŠTENJE

s a z i v a m

TEMATSKU

SJEDNICU VIJEĆA

Prirodno-matematičkog fakulteta

Univerziteta u Sarajevu

u proširenom sastavu,

 

koja će se održati

 

PONEDJELJAK, 27. 05. 2019. godine,

u Amfiteatru Mladen Deželić

sa početkom u 10:00 sati

sa sljedećim dnevnim redom:

 

 

1.    Život i naučno djelo akademika Ljubomira Berberovića;

 

Napomena:

Sjednica je otvorenog tipa, te su svi zainteresovani dobrodošli.

 

                   DEKAN FAKULTETA 

                                           Prof. dr Mustafa Memić

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator