O B A V J E Š T E NJ E 

ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) 

NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 

 

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 

u akademskoj 2018/2019.godini 

 

VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h) 

U PERIODU OD 

19.08.2019./ponedeljak/ - 30.08.2019./petak/ 

 

 

 

NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti primljena niti ovjerena nakon termina predviđenog za prijavu 

 

 

Sarajevo22.07.2019.godine       STUDENTSKA SLUŽBA 

 

 

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2019/2020.g. KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U PRVOM KONKURSNOM ROKU

će se vršiti od 15.07.2019. /pon/ - 19.07.2019. /pet/ u Studentskoj službi od 10h-13h

kao i u periodu od 21.08.2019./sri/ - 06.09.2019./pet/ od 10h-14h

POTREBNO:

1.     Upisni materijal (može se kupiti u zgradi Univerziteta u Sarajevu na III spratu, adresa: Obala Kulina bana 7)

2.     PREDATI:

1.     Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4x6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list)

2.     Uplatnice na ime troškova upisnine (prema Instrukciji o načinu uplate koja se nalazi na oglasnoj ploči)

3.     Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu       (Ul. Patriotske lige 36, od 7:30h – 15:30h)  /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/       

 

SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBILIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME, KAO I NAKNADU ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA

 

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

      1.   Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH

      2.   Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

 

V A Ž N O !!!

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECA BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU PRIMLJENI KAO REDOVNI STUDENTI I KAO REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE

                                                                                                

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI

 

NAPOMENA: Kandidati koji nisu primljeni u Prvom Konkursnom roku i koji su odustali od upisa svoje dokumente mogu preuzeti do 19.07.2019.godine.

 

 Uplatnice za upis brucoša na Prvi ciklus studija primjerak

 

U Sarajevu, 12.07.2019.godine                                                                                                   IZ DEKANATA

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator