petak, 20 Septembar 2019 15:47

OBAVJEŠTENJE DRUGI UPISNI ROK

 

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u DRUGOM PRIJAVNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči  i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini.

 

-          Detaljne informacije i obavještenja sa linkom za konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta možete pogledati na linku

 

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJAVLJENI U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA U AK.2019/2020.GODINI

 

 

SVI KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U AK.2019/2020.GODINU U DRUGOM KONKURSNOM ROKU OBAVEZNI SU DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE (UKOLIKO ISTE NISU VEĆ PREDALI TOKOM PRIJAVE NA KONKURS) I IZVRŠITI UPIS NAJDALJE DO  PETKA, 27.09.2019.GODINE, DO 14 SATI.

 

KANDIDAT KOJI NE DOSTAVI ORIGINALNA DOKUMENTA INE IZVRŠI UPIS U NAZNAČENOM ROKU SMATRAĆE SE DA JE ODUSTAO OD UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM NA KOJI JE APLICIRAO.

 

ORIGINALNI DOKUMENTI PREDAJU SE NA STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA RADNIM DANOM U PERIODU OD 10-14 SATI.

 

DETALJNIJE INFORMACIJE O POTREBNIM DOKUMENTIMA I TERMINIMA ZA UPIS SU OGLAŠENI NA OGLASNIM PLOČAMA I WEB STRANICI FAKULTETA. LINK

 

KANDIDATI KOJI ŽELE PODIĆI SVOJE DOKUMENTE TO MOGU IZVRŠITI OD 23.09.2019. DO 27.09.2019. GODINE SVAKIM RADNIM DANOM PERIODU OD 10:00-13:00 U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA.

KONAČNE RANG LISTE DRUGI UPISNI ROK

 

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator