Poštovani diplomanti, magistranti i doktoranti, 

obraćamo vam se s namjerom da vas obavijestimo o održavanju Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima, magistrantima i doktorantima Univerziteta u Sarajevu, te da vas informiramo o detaljima u vezi sa protokolom manifestacije. 

Svečana promocija i dodjela diploma održat će se u subotu 9. novembra 2013. godine u 11,00 sati u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch” (Zetra). 

Potrebno je da dođete do 10,00 sati ispred dvorane, na ulaz predviđen za vaš fakultet/akademiju. Ulazi su A, B, C i G. Detaljniji prikaz rasporeda sjedenja za fakultete/akademije i oznake ulaza u dvoranu „Juan Antonio Samaranch” možete pogledati u nastavku. Molimo vas da se istog striktno pridržavate. Ulaz u dvoranu je moguć samo uz odgovarajuću ulaznicu koju ćete preuzeti na studentskoj službi vašeg fakulteta.

 O B A V J E Š T E N J E 

Svečani prijem novoupisanih studenata (Brucoša) u I godinu prvog ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo u akademskoj 2013/2014. godini i podjela indexa održat će se u ponedjeljak, 07.10.2013. godine, prema sljedećem rasporedu: 

 

  • ·          Odsjek za hemiju –  sa početkom u 10:00 sati,  amfiteatar Mladen Deželić (prizemlje - niska zgrada)
  • ·          Odsjek za fiziku – sa početkom u 10:30 sati, Mali amfiteatar (prizemlje - niska zgrada)
  • ·          Odsjek za geografiju – sa početkom u 11:00 sati,  amfiteatar Mladen Deželić (prizemlje - niska zgrada)
  • ·          Odsjek za biologijusa početkom u 11:30 sati,  amfiteatar Branko Galeb (prizemlje - niska zgrada)
  • ·          Odsjek za matematiku – sa početkom u 12:00 sati,  amfiteatar Mladen Deželić (prizemlje - niska zgrada)

D E K A N  F A K U L T E T A 

Prof. dr. Rifat Škrijelj

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator