ponedjeljak, 30 Septembar 2019 15:58

Obavještenje za preliminarne rang liste za upis na drugi ciklus u ak. 2019/20

  O  B   A   V   J   E   Š   T   E   N J   E

   

   

  Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini.

   

  -          Informacije i obavještenja sa linkom za preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta možete pogledati na linku

    

   

  Iz Dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta

  Čitano 1129 puta

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator