ponedjeljak, 22 Juli 2019 18:48

OBAVJEŠTENJE REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE

  VAŽNO OBAVJEŠTENJE  

   

  REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I STRUČNOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU  U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI  SU OBJAVLJENE NA OGLASNIM PLOČAMA I WEB STRANICI PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.  LINK

   

  NA OSNOVU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I STRUČNOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI     (PRIJAVNI I UPISNI ROKOVI) I ISTEKA ROKA ZA PREDAJU ORIGINALNIH DOKUMENATA, IZVRŠENA JE KOREKCIJA KONAČNIH RANG LISTI PRIMLJENIH KANDIDATA NA SVIM ODSJECIMA I SMJEROVIMA. 

   

  OBAVJEŠTAVAJU SE SVI PRIMLJENI KANDIDATI KOJI SE NALAZE NA REVIDIRANIM KONAČNIM RANG LISTAMA DA SU OBAVEZNI DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE NA STUDENTSKU SLUŽBU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U DANE: 23.07. (UTORAK), 24.07. ( SRIJEDA)  25.07. (ČETVRTAK) I 26.07. (PETAK),  U PERIODU OD 10 DO 14 SATI. 

  KANDIDATI KOJI NE DOSTAVE ORIGINALNE DOKUMENTE  U PREDVIĐENOM ROKU, SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD STUDIJA, A ZA UPRAŽNJENA MJESTA BIĆE OTVOREN NOVI KONKURS (DRUGI PRIJAVNI ROK). 

  UPIS KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 21.08.2019./SRI/ - 06.09.2019./PET/ OD 10-14 SATI 

  Čitano 2439 puta

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator