ponedjeljak, 22 Juli 2019 18:40

Prijava ispita za Septembarski rok 18-19.g. za studente po starom NPP

  O B A V J E Š T E NJ E 

  ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) 

  NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 

   

  PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 

  u akademskoj 2018/2019.godini 

   

  VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h) 

  U PERIODU OD 

  19.08.2019./ponedeljak/ - 30.08.2019./petak/ 

   

   

   

  NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti primljena niti ovjerena nakon termina predviđenog za prijavu 

   

   

  Sarajevo22.07.2019.godine       STUDENTSKA SLUŽBA 

   

  Čitano 570 puta

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator