petak, 17 Maj 2019 14:33

Poslovnici o radu Komisija za provođenje javnog oglasa/konkursa za prijem u radni odnos na na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu objavljenom dana 11.04.2019

    Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
       Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

    Kontakt Administrator