Novosti

   

  Prijava ispita iz zimskog i ljetnog semestra Septembar '17-'18.god

  19 Juli 2018 in Novo obavještenje

  PRIJAVA ISPITA IZ ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA AK.2017/2018.GODINE SEPTEMBARSKI ROK ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA VRŠIT ĆE SE PUTEM www.isss.ba. ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU U PERIODU OD 20.07.2018./pet/ - 31.08.2018./pet/ 12h NAPOMENA: Ukoliko budete imali bilo kakav problem ili poteškoću prilikom prijave ispita, molimo Vas da …

  Prijava ispita za Septembarski rok 17-18.g. za studente po starom NPP

  19 Juli 2018 in Novo obavještenje

  O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK u akademskoj 2017/2018.godini VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h) U PERIODU OD 20.08.2018./ponedeljak/ - 31.08.2018./petak/ NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti…

  VAŽNO OBAVJEŠTENJE - KORIGOVANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA

  18 Juli 2018 in Novo obavještenje

  VAŽNO OBAVJEŠTENJE KORIGOVANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018./2019. GODINI SU OBJAVLJENE NA OGLASNIM PLOČAMA FAKULTETA. NA OSNOVU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U…

  OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

  17 Juli 2018 in Novo obavještenje

  VAŽNO OBAVJEŠTENJE !! NAPOMINJU SE KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU DA OBAVEZNO DOSTAVE ORIGINALNE DOKUMENTE DO UTORKA (17.07. 2018. GODINE) DO 14 SATI NA STUDENTSKU SLUŽBU. U PROTIVNOM, SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA.

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA

  11 Juli 2018 in Novo obavještenje

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U PRVOM KONKURSNOM ROKU će se vršiti od 11.07.2018. /sri/ - 17.07.2018. /uto/ u Studentskoj službi od 11h-13h kao i u periodu od 20.08.2018./pon/ - 21.09.2018./pet/ POTREBNO: 1. Upisni materijal/ preuzima se u Studentskoj službi/ nakon…

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA STRUČNI STUDIJ ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”

  11 Juli 2018 in Novo obavještenje

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA STRUČNI STUDIJ ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE” U PRVOM KONKURSNOM ROKU će se vršiti od 11.07.2018. /sri/ - 17.07.2018. /uto/ u Studentskoj službi od 11h-13h kao i u periodu od 20.08.2018./pon/ - 21.09.2018./pet/ POTREBNO: 1. Upisni materijal/ preuzima se u Studentskoj službi/…

  NOVO - Konačne rang-liste - OBAVJEŠTENJE

  10 Juli 2018 in Novo obavještenje

  Konačne rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini, koje su usvojene na sjednici Vijeća Fakulteta dana 10.07.2018. godine, objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te konkursa za upis …

  OBAVJEŠTENJE O KONAČNIM RANG LISTAMA

  10 Juli 2018 in Novo obavještenje

  SVI KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U STUDIJSKU 2018/2019. GODINU U PRVOM KONKURSNOM ROKU OBAVEZNI SU DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE, ODNOSNO DO 17.07.2018. U SUPROTNOM, SMATRAT ĆE SE DA JE KANDIDAT ODUSTAO OD UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM NA…

  OBAVJEŠTENJE

  02 Juli 2018 in Novo obavještenje

  Preliminarne rang liste prijavljenih i primljenih kandidata na svim Odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta bit će oglašene na oglasnim pločama Fakulteta u utorak, 03.07.2018. iza 14,00 sati.

  Priznati profesori i učesnici iz cijelog svijeta na matematičkoj konferenciji u Sarajevu

  14 Juni 2018 in Novo obavještenje

  U Sarajevu će se od 12. do 14. jula 2018. godine na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održati međunarodna matematička konferencija pod nazivom BMS Mathematical Conference 2018. Konferenciju organiziraju Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Udruženjem matematičara Kantona Sarajevo i Odsjekom za…

  NOVO! Prijava na Konkurs za upis studenata u ak.2018/2019.godinu

  14 Juni 2018 in Novo obavještenje

  Nakon saznanja da značajan broj škola nije dodijelio diplome i svjedočanstva učenicima završnih razreda srednjih škola, produžava se rok za podnošenje prijava na Konkurs za upis studenata/kandidata u prvu godinu Prvog ciklusa studija i Stručnog studija “Informacione tehnologije” u ak.2018/2019.godini do 29.06.2018.godine. Više informacija u linkovima ispod: http://pmf.unsa.ba/index.php/novo-obavjestenje/item/492-obavjestenje-o-prijavi-na-konkurs-za-upis-na-i-ciklus-studija-u-ak-2018-2019-g-prvi-prijavni-upisni-rok http://pmf.unsa.ba/index.php/novo-obavjestenje/item/493-konkurs-i-plan-upisa-za-stucni-studij-2018-2019-godina ODLUKA…

  Konkurs i plan upisa za stručni studij 2018.-2019. godina

  08 Juni 2018 in Novo obavještenje

  Konkurs i plan upisa za stručni studij 2018.-2019..pdf PLAN I PROGRAM OBAVJEŠTENJE KONKURS ZA UPIS KANDIDATA NA STRUČNI STUDIJ „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE“ U ak.2018/2019.god. (PRVI PRIJAVNI/UPISNI ROK) PRIJAVA SE VRŠI OD 08.06.2018.g. – 29.06.2018.g. (od 10h-14h) POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS NA…

  Obavještenje o Prijavi na Konkurs za upis na I ciklus studija i integrirani studij u ak.2018.-2019.g. - Prvi prijavni-upisni rok

  08 Juni 2018 in Novo obavještenje

  Konkurs i plan upisa za I ciklus i integrirani studij 2018-2019.pdf OBAVJEŠTENJE KONKURSZA UPIS STUDENATA NA PRVI CIKLUS I INTEGRIRANI STUDIJ U ak.2018/2019.god. (PRVI PRIJAVNI/UPISNI ROK) PRIJAVA SE VRŠI OD 08.06.2018.g. – 29.06.2018.g. (od 10h-14h) POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS NA…

  Obavještenje za Prijavu na Konkurs II ciklus studija 2018.-2019. godina

  08 Juni 2018 in Novo obavještenje

  Konkurs i plan upisa za II ciklus studija 2018-2019.pdf OBAVJEŠTENJE KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2018/2019.god. JE OTVOREN OD 08.06.2018.god. - 28.09.2018.god. PRIJAVA SE VRŠI OD 08.06.2018.g. – 20.07.2018.g. i 27.08.2018.g. – 28.09.2018.g. (od 11h – 13h) POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR.…

  OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJA EVALUACIJE RADA NASTAVNIKA I ASISTENATA OD STRANE STUDENATA (STUDENTSKA ANKETA)

  31 Maj 2018 in Novo obavještenje

  Dragi studenti, evaluacija rada nastavnika i asistenata je najbolji način da date svoje mišljenje, iskažete stavove, konstruktivne kritike i pohvale o radu nastavnika i asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu. Provođenje ove ankete ima za cilj unapređenje nastavnog procesa, što je u interesu studenata, nastavnog osoblja i menadžmenta. Evaluacija rada nastavnika i…

  PRIJAVA ZAVRŠNIH ISPITA IZ LJETNOG SEMESTRA

  21 Maj 2018 in Novo obavještenje

  PRIJAVA ZAVRŠNIH ISPITA IZ LJETNOG SEMESTRA AK.2017/2018.GODINE U REDOVNOM I POPRAVNOM TERMINU ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA VRŠIT ĆE SE PUTEM www.isss.ba. ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU U PERIODU OD 28.05.2018./pon/ 9h - 08.06.2018./pet/ 15h ISPITE IZ ZIMSKOG SEMESTRA APSOLVENTI MOGU PRIJAVITI U PERIODU OD 28.05.2018.GODINE DO…

  PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

  21 Maj 2018 in Novo obavještenje

  O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKO - JULSKI ISPITNI ROK u akademskoj 2017/2018.godini VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h) U PERIODU OD 28.05.2018./ponedeljak/ - 01.06.2018./petak/ NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit…

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator