Novosti

   

  UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu /ovjera ljetnog i upis u zimski semestar/

  17 Septembar 2018 in Novo obavještenje

  UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu /ovjera ljetnog i upis u zimski semestar/ vršit će se od 17.09.2018.g. do 28.09.2018.g. od 11h-13h POTREBNO: 1. Upisni materijal: Semestralni listovi i Obrazac ŠV 20 (uzimaju se u Studentskoj službi od 11h-13h) 2. Uplata od 10 KM za korištenje Informacionog sistema Studentske službe na…

  OBAVJEŠTENJE - KONAČNE RANG LISTE

  14 Septembar 2018 in Novo obavještenje

  B A V J E Š T E N J E KONAČNE RANG LISTE za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini u DRUGOM UPISNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I…

  OBAVJEŠTENJE O KONAČNIM RANG LISTAMA DRUGI KONKURSNI ROK

  14 Septembar 2018 in Novo obavještenje

  SVI KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U STUDIJSKU 2018/2019. GODINU U DRUGOM KONKURSNOM ROKU OBAVEZNI SU DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE, I IZVRŠITI UPIS NAJKASNIJE DO 21.09. 2018. GODINE (PETAK). KANDIDATI KOJI SU PREDALI ORIGINALNE DOKUMENTE PRILIKOM PRIJAVE NA…

  UPIS KANDIDATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA - DRUGI KONKURSNI ROK

  14 Septembar 2018 in Novo obavještenje

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA vršit će se u periodu od 14.09.2018./pet/ - 21.09.2018./pet/ u Studentskoj službi od 10h-14h POTREBNO: 1. Upisni materijal/ preuzima se u Studentskoj službi/ nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169 Svrha uplate: Upisni materijal…

  UPIS KANDIDATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA - DRUGI KONKURSNI ROK ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”

  14 Septembar 2018 in Novo obavještenje

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA STRUČNI STUDIJ ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE” će se vršiti od 14.09.2018. /pet/ - 21.09.2018. /pet/ u Studentskoj službi od 10h-14h POTREBNO: 1. Upisni materijal/ preuzima se u Studentskoj službi/ nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169 Svrha uplate: Upisni…

  OBAVJEŠTENJE - Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.

  10 Septembar 2018 in Novo obavještenje

  O B A V J E Š T E N J E Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini u DRUGOM UPISNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu…

  PRISTUPNO PREDAVANJE

  03 Septembar 2018 in Novo obavještenje

  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU O B J A V L J U J E U skladu sa članom 106. stav (5), (6) i (7) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo(Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17), održat će se PRISTUPNO PREDAVANJE: Kandidat: Dr. sci. Amir Fazlić,doktor tehničkih nauka iz oblasti…

  PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

  03 Septembar 2018 in Novo obavještenje

  U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te…

  Nakon više od 27 godina nastavlja se tradicija organizacije univerzitetskog šahovskog prvenstva

  26 Avgust 2018 in Novo obavještenje

  Nakon više od 27 godina nastavlja se tradicija organizacije univerzitetskog šahovskog prvenstva prema pravilima svjetske šahovske asocijacije FIDE. Glavni organizatori ovog takmičenja, koje je ekipnog karaktera, su Univerzitet u Sarajevu i Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo u saradnji sa ŠK Sarajevo. Učestvovati mogu studenti, te nastavnici i saradnici bilo kojeg…

  Konkurs- drugi upisni rok

  28 Juli 2018 in Novo obavještenje

  SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I STRUČNOG STUDIJA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI – DRUGI UPISNI ROK Prirodno-matematički fakultet PREDVIĐENO trajanje prvog ciklusa studija (godine i (E)CTS) BROJ STUDENATA Redovni studij – troškove studija snosi Osnivač Redovni studij - troškove…

  UPIS KANDIDATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA - PRVI KONKURSNI ROK

  28 Juli 2018 in Novo obavještenje

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U PRVOM KONKURSNOM ROKU će se vršiti od 20.08.2018./pon/ - 21.09.2018./pet/u Studentskoj službi od 11h-13h POTREBNO: 1. Upisni materijal/preuzima se u Studentskoj službi/nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169 Svrha uplate:Upisni materijal za Prirodno-matematički…

  UPIS KANDIDATA NA STRUČNI STUDIJ ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE” - PRVI KONKURSNI ROK

  28 Juli 2018 in Novo obavještenje

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISANA STRUČNI STUDIJ ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”U PRVOM KONKURSNOM ROKU će se vršiti od 20.08.2018./pon/ - 21.09.2018./pet/u Studentskoj službi od 11h-13h POTREBNO: 1. Upisni materijal/preuzima se u Studentskoj službi/nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169 Svrha uplate:Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet…

  Prijava ispita iz zimskog i ljetnog semestra Septembar '17-'18.god

  19 Juli 2018 in Novo obavještenje

  PRIJAVA ISPITA IZ ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA AK.2017/2018.GODINE SEPTEMBARSKI ROK ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA VRŠIT ĆE SE PUTEM www.isss.ba. ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU U PERIODU OD 20.07.2018./pet/ - 31.08.2018./pet/ 12h NAPOMENA: Ukoliko budete imali bilo kakav problem ili poteškoću prilikom prijave ispita, molimo Vas da …

  Prijava ispita za Septembarski rok 17-18.g. za studente po starom NPP

  19 Juli 2018 in Novo obavještenje

  O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK u akademskoj 2017/2018.godini VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h) U PERIODU OD 20.08.2018./ponedeljak/ - 31.08.2018./petak/ NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti…

  VAŽNO OBAVJEŠTENJE - KORIGOVANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA

  18 Juli 2018 in Novo obavještenje

  VAŽNO OBAVJEŠTENJE KORIGOVANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018./2019. GODINI SU OBJAVLJENE NA OGLASNIM PLOČAMA FAKULTETA. NA OSNOVU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U…

  OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

  17 Juli 2018 in Novo obavještenje

  VAŽNO OBAVJEŠTENJE !! NAPOMINJU SE KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU DA OBAVEZNO DOSTAVE ORIGINALNE DOKUMENTE DO UTORKA (17.07. 2018. GODINE) DO 14 SATI NA STUDENTSKU SLUŽBU. U PROTIVNOM, SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA.

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA

  11 Juli 2018 in Novo obavještenje

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U PRVOM KONKURSNOM ROKU će se vršiti od 11.07.2018. /sri/ - 17.07.2018. /uto/ u Studentskoj službi od 11h-13h kao i u periodu od 20.08.2018./pon/ - 21.09.2018./pet/ POTREBNO: 1. Upisni materijal/ preuzima se u Studentskoj službi/ nakon…

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA STRUČNI STUDIJ ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”

  11 Juli 2018 in Novo obavještenje

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA STRUČNI STUDIJ ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE” U PRVOM KONKURSNOM ROKU će se vršiti od 11.07.2018. /sri/ - 17.07.2018. /uto/ u Studentskoj službi od 11h-13h kao i u periodu od 20.08.2018./pon/ - 21.09.2018./pet/ POTREBNO: 1. Upisni materijal/ preuzima se u Studentskoj službi/…

  NOVO - Konačne rang-liste - OBAVJEŠTENJE

  10 Juli 2018 in Novo obavještenje

  Konačne rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini, koje su usvojene na sjednici Vijeća Fakulteta dana 10.07.2018. godine, objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te konkursa za upis …

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator