Novosti

   

  OBAVJEŠTENJE - Konačne rang liste (produženi termin)

  22 Septembar 2017 in Novo obavještenje

  Konačne rang liste svih prijavljenih i primljenih kandidata za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u DRUGOM UPISNOM ROKU (produženi termin) postavljene su na oglasnu ploču Fakulteta.

  Odluka drugi ispitni termin septembarskog ispitnog roka

  20 Septembar 2017 in Novo obavještenje

  Odluka drugi ispitni termin septembarskog ispitnog roka

  OBAVJEŠTENJE - Preliminarne rang liste (produženi termin)

  18 Septembar 2017 in Novo obavještenje

  Preliminarne rang liste svih prijavljenih i primljenih kandidata za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u DRUGOM UPISNOM ROKU (produženi termin) postavljene su na oglasnu ploču Fakulteta.

  OBAVJEŠTENJE - Konačne rang liste

  15 Septembar 2017 in Novo obavještenje

  Konačne rang liste svih prijavljenih i primljenih kandidata za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u DRUGOM UPISNOM ROKU postavljene su na oglasnu ploču Fakulteta.

  OBAVJEŠTENJE - Preliminarne rang liste

  06 Septembar 2017 in Novo obavještenje

  Preliminarne rang liste svih prijavljenih i primljenih kandidata za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u DRUGOM UPISNOM ROKU postavljene su na oglasnu ploču Fakulteta.

  PRODUŽEN ROK ZA PREDAJU DOKUMENATA NA DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA DO 15.09.2017.

  06 Septembar 2017 in Novo obavještenje

  Obavještavaju se svi zainteresovani kandidati da je rok za predaju dokumenata za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija za II konkursni rok produžen do 15.09.2017. godine. Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu PRVOG CIKLUSA i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu…

  OBAVJEŠTENJE KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2017/2018.godini PRIJAVA SE VRŠI OD 04.09.2017.g. – 30.09.2017.g. (od 11h-13h)

  04 Septembar 2017 in Novo obavještenje

  OBAVJEŠTENJE KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2017/2018.godini PRIJAVA SE VRŠI OD 04.09.2017.g. – 30.09.2017.g. (od 11h-13h) POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT KONKURIŠE. NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE UPLATNICE…

  UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2017/2018.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA vršit će se od 04.09.2017./pon/ - 22.09.2017./pet/ u Studentskoj službi od 11h-13h

  30 Avgust 2017 in Novo obavještenje

  POTREBNO: 1. Upisni materijal/ preuzima se u Studentskoj službi/ nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169 Svrha uplate: Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet PREDATI: 1. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4x6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na upisni list) 2. REDOVNI STUDENTI :…

  UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2017/2018.godinu /ovjera ljetnog i upis u zimski semestar/ vršit će se od 18.09.2017./pon/ - 29.09.2017./pet/ od 11h-13h

  30 Avgust 2017 in Novo obavještenje

  POTREBNO: 1. Upisni materijal: Semestralni listovi i Obrazac Šv 20 (uzimaju se u Studentskoj službi od 11h-13h) 2. Uplata od 10 KM za korištenje Informacionog sistema Studentske službe na žiro-račun Univerziteta :3383202250621169(SVI STUDENTI!) 3. Uplate za upisninu na žiro-račun Fakulteta 1610000036020088 kod Raiffeisen banke, kako slijedi: Na uplatnicama obavezno naznačiti…

  OBAVJEŠTENJE POVODOM KURBAN-BAJRAMA

  30 Avgust 2017 in Novo obavještenje

  OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I ZAPOSLENICI PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA SARAJEVO DA JE POVODOM KURBAN-BAJRAMA PETAK, 01.09.2017. godine N E R A D N I D A N STUDENTIMA I ZAPOSLENICIMA FAKULTETA PRIPADNICIMA ISLAMSKE VJEROISPOVJESTI BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN! D E K A N F A K U L T E T A…

  OBAVJEŠTENJE - PRODUŽEN ROK ZA PREDAJU DOKUMENATA NA II KONKURSNI ROK ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

  24 Avgust 2017 in Novo obavještenje

  Obavještavaju se svi zainteresovani kandidati da je rok za predaju dokumenata za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija za II konkursni rok produžen do 31.08.2017. god.

  Obavještenje - Prijava ispita za septembarski (jesenji) rok po bolonji 2017.

  19 Juli 2017 in Novo obavještenje

  O B A V J E Š T E NJ E PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI (JESENJI) ISPITNI ROK ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA PO BOLONJI VRŠIT ĆE SE PUTEM www.isss.ba. ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU U PERIODU OD 21.07.2017./pet/ - 25.08.2017./pet/ UKOLIKO IZBORNE PREDMETE NE MOŽETE PRIJAVITI…

  Prijava ispita za septembarsko-oktobarski rok za studente po starom NPP 2017.

  19 Juli 2017 in Novo obavještenje

  O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKO-OKTOBARSKI ISPITNI ROK VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h) U PERIODU OD 21.08.2017./ponedjeljak/ - 25.08.2017./petak/ NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti primljena niti ovjerena…

  NOVO - DRUGI KONKURSNI ROK

  14 Juli 2017 in Novo obavještenje

  Na osnovu članova 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, i Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta…

  OBAVJEŠTENJE - KONAČNA RANG LISTA

  14 Juli 2017 in Novo obavještenje

  Konačna rang lista svih prijavljenih i primljenih kandidata za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu postavljena je na oglasnu ploču Fakulteta. Sve ostale informacije vezane za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu bit…

  OBAVJEŠTENJE - Preliminarna rang lista

  11 Juli 2017 in Novo obavještenje

  Preliminarna rang lista svih prijavljenih i primljenih kandidata za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu postavljena je na oglasnu ploču Fakulteta.

  Obavještenje o prijavi na konkurs

  23 Juni 2017 in Novo obavještenje

  OBAVJEŠTENJE KONKURSZA UPIS STUDENATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U ak.2017/2018.god. PRIJAVA SE VRŠI OD 23.06.2017.g. – 10.07.2017.g. (od 10h-14h) POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT KONKURIŠE (npr. FIZIKA). NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE…

  NOVO - KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (PRVOG i DRUGOG CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

  22 Juni 2017 in Novo obavještenje

  KONKURS za upis studenata na prvu godinu I ciklusa studija 2017-2018. god. ODLUKA o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu I i II ciklusa studija te integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini Detaljnija uputstva za upis će biti objavljena sutra u…

  OBAVJEŠTENJE - prezentacija sa temom mogućeg angažmana diplomanata i magistranata u Oružanim snagama BiH

  26 Maj 2017 in Novo obavještenje

  Obavještavaju se studentice i studenti Prirodno-matematičkog fakulteta da će u organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine biti održana prezentacija sa temom mogućeg angažmana diplomanata i magistranata u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, nakon sticanja diplome na Univerzitetu u Sarajevu. Ciljna grupa su studenti završnih godina prvog i drugog ciklusa studija.…

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator