12 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

 Izmjene Zakona o visokom obrazovanju   Produženje roka do 2018.g 

 

Zakon o visokom obrazovanju

Član 79.

(Retroaktivna primjena)

1) Visoko{kolska ustanova ne može retroaktivno primjenjivati novi koncept studija u skladu sa Bolonjskim visokoobrazovnim procesom ni za jedan započeti ciklus studija.

2) Student ima pravo da završi studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa tog studenta, odnosno prije stupanja na snagu ovog Zakona, uz obavezu da započeti studij završi najkasnije do 30.09. 2015. godine.

3) Nakon isteka roka iz stava (2) ovog člana, a na zahtjev studenta i prije isteka tog roka, student ima pravo nastaviti studij prema Bolonjskom procesu na bazi ekvivalencije studija koji je važio prilikom upisa tog studenta, odnosno prije stupanja na snagu ovog Zakona u odnosu na novi studij, i to u statusu i pod uvjetima koje propisuje visokoškolska ustanova, a u skladu sa zakonom i statutom.

 

 

Statut univerziteta u Sarajevu

Član 216.

(Studenti)

(1) Student ima pravo da završi s tudij prema nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa tog studenta, odnosno prije stupanja na snagu ovog statuta, uz obavezu da započeti studij završi najkasnije  do 30. 9. 2015.godine, odnosno Zakonom utvrđenog roka.

(2) Status studenta iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na način i pod uvjetima predviđenim Zakonom, ovim statutom i općim aktom organizacione jedinice.

(3) Nakon isteka Zakonom utvrđenog roka, a na zahtjev studenta i prije isteka tog roka, student ima pravo nastaviti studij premabolonjskom sistemu i to u statusu i pod uvjetima koje propisuju opći akti organizacionih jedinica u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

                      Dešavanja

meeting 000 cbb1

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

                  Kongres logo 2020

 
 

Brojač posjeta

2293255
Danas
Ove sedmice
Ovog mjeseca
Ukupno
18
18447
34397
2293255

Na početak