20 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

 

OPŠTI PODACI

 

Ime i prezime

Avdić Nurudin

Zvanje

Vanredni profesor

Ustanova

Prirodno – matematički fakultet, Sarajevo

E-mail

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon

+387 33 279 862

Kabinet

75

LIČNI PODACI

Adresa

Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij

Diplomirani inženjer tehnologije (1976), Tehnološki fakultet Tuzla

Postdiplomski studij

Magistar tehničkih znanosti iz područja kemijskog inženjerstva (1980), Tehnološki fakultet Zagreb

Doktorski studij

Doktor tehničkih znanosti iz područja kemijskog inženjerstva (1991), Tehnološki fakultet Zagreb

KRETANJE U ZAPOSLENJU

1976. - 1981. 

„Rudnik olova i cinka Srebrenica" Srebrenica
Inženjer u pogonu pripreme mineralnih sirovina
Inženjerza kontrolu procesa proizvodnje u pogonu pripreme mineralnih sirovina

 1981. - 1992.

„Fabrika akumulatora Srebrenica“ Srebrenica

  •          Stručni saradnik za tehnologiju
  •          Rukovodilac proizvodnje
  •          Rukovodilac kontrole proizvosnje i laboratorije
  •          Tehnički direktor fabrike
  •          Direktor fabrike

 1996. - 1998. 

VHB-Industriebatterien, Hagen, na honorarnoj osnovi

 1999. - 2008.

 Bosnaplast d.o.o Sarajevo

 2008. - 2009.

 Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, na honorarnoj osnovi

2008. - 2009. 

 HemiGum d.o.o Sarajevo

2009. - 

 Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Izborna nastavnička zvanja

Izabran u nastavno naučno zvanje vanrednog profesora na Mašinskom fakultetu Univerziteta u
Zenici na katedri za Ekološko inženjerstvo, 18.12. 2013, za predmete: Inženjering zaštite zraka,
Inženjering zaštite voda, Modeliranje ekoloških sistema.

(2009) Izabran u nastavno naučno zvanje docenta na Prirodno-matemtiökom fakultetu Univerziteta u
Sarajeviu za oblast „Hemijske tehnologije"

(2014) Izabran u nastavno naučno zvanje vanrednog profesora na Prirodno-matemtiökom fakultetu Univerziteta u
Sarajeviu za oblast „Hemijske tehnologije"

Funkcije na fakultetu i univerzitetu

 

Šef kabineta za hemijske tehnologije

 

Član redakcijskog odbora „Glasnik hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine" u izdanju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNO/ASISTENTSKO ZVANJE

05.09.2016. izbor u zvanje vanrednog profesora za oblast „Hemijske tehnologije“, na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 

PUBLIKACIJE

Naučni radovi u časopisima

Naučni radovi na konferencijama

UDŽBENICI

Nurudin Avdić, Šefket Goletić, Nusret Imamović,

 

Tehnički sistemi za prečišćavanje plinova, udžbenik, Univerzitet u Zenici,

ISBN 978-9958-639-50-0,

CIP NUB BiH 504.5:66.074 (2013)

 Avdic Tehnicki sistemi za preciscavanje

Šefket Goletić, Nusret Imamović, Nurudin Avdić,

Obrada otpadnih voda, udžbenik, Univerzitet u Zenici;

ISBN 978-9958-639-51-7,

CIP NUB BiH 928.3(075.8) (2013)

 Avdic Obrada otpadnih voda

PROJEKTI I STUDIJE

1. Projektant i odgovorni projektant za: Glavni projekt postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda firme za štavljenje i preradu krzna „DoniaTrade“ Bugojno, Mart, 2014. 

2. Projektant i odgovorni projektant za: Glavni projekt postrojenja za pripremu 200 L/s pitke vode grada Zavidovići, Maj, 201

3. Projektant i odgovorni projektant za: Glavni projekt postrojenja za prečišćavanje tehnološke otpadne vode tvornice za obradu kože „Albex Groupe“ d.o.o Visoko, Sarajevo, April ,2012 

4. Projektant tehnološkog dijela i odgovorni projektant za: Tehnološki projekat optimizacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda tvornice za obradu kože „Prevent Leather Visoko“ uvođenjem novih tehnologija, Sarajevo, August, 2011 

5. Isporuka i puštanje u pogon postrojenja za dobivanje pitke vode 8m3/h,  tvornici lijekova „Bosnafarm“ Tuzla.

6. Projektant tehnološkog dijela projekta za: Postrojenje za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda klaonice i tvornice za preradu mesa, mesne industrije „ Bajra“ , idejno rješenje, Sarajevo, Oktobar, 2011

7. Projektant tehnološkog dijela projekta za : Postrojenje za tretman komunalnih i industrijskih otpadnih voda za 30000 EBS grada Livno, idejno rješenje

8. Projektant tehnološkog dijela i odgovorni projektant za: Postrojenje za tretman otpadnih voda iz procesa galvanizacije tvornice „ Saraj-Komerc,d.o.o„ Gornji Vakuf, 2011

9. Nadzor za izvođenje radova za tehnološki dio projekta postrojenje za dobivanje pitke vode 40I/s za grad Breza.

10. Projekt studie über die Herstellung von Batterien in den ehemalige jugoslawischen Ländern Slowenien, Kroatien, Serbienund Montenegro, Bosnien Herzegowina und Mazedonien, »Hawker GmbH» Hagen Njemačka, 1996.

11. Projekt studie über die Herstellung von Batterien in Bulgarien. »Hawker GmbH» Hagen Njemačka, 1996.

12. Projekt studie über die Herstellung von Batterien in Polen. »Hawker GmbH» Hagen Njemačka, 1997.

13. Projekt studie über die Herstellung von Batterien in Kasachstan. »Hawker GmbH» Hagen Njemačka, 1997. 

STRUČNA USAVRŠAVANJA

2008     CEPUS nastavnik na University of Pannonia Faculty of Mechanical enginnneering,Vescprem, Hungary, u periodu od 02.10.2008 do 16.10.2008.

2012   Spektrofotometrijski uređaji za kontrolu Industrijskih procesa  Firma «SIGRIST»  Sigrist-Photometer AG Switzerland

2011   Spektrofotometrijski uređaji za kontrolu Industrijskih procesa  Firma «SIGRIST»  Sigrist-Photometer AG Switzerland

2011     Firma «EUROWATER», Wasseraufberaitung, Baden Austrija

2010   Spektrofotometrijski uređaji za kontrolu Industrijskih procesa  Firma «SIGRIST» Sigrist-Photometer AG Switzerland

2009    Sistemi firme «SWAN»; Swan Analytical instruments AG Switzerland.

MENTORSTVA

Datum: 07.09.2011

Detalji (ime kandidata, naziv teme): Melina Džajić-Valjevac.  Istraživanje

mogućnosti dobivanja biogasa anaerobnim biološkim tretmanom otpada kožarske

industrije „Prevent Leather“ iz Visokog

Vrsta mentorstva: magistar nauka

Datum: 11.10.2013.

Detalji (ime kandidata, naziv teme): Indira Šehagić. Istraživanje optimalnog granulometrijskog sastava  uglja u procesu pripreme na pretovarnom sistemu površinskog kopa „Vrtlište“

Vrsta mentorstva: završni rad drugog ciklusa

RECENZIJE

Higijena atmosfere,univerzitetski udžbenik, autor Suad Habeš(2013)

Recenzent većeg broja radova za indeksirani časopis „Glasnik hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine“ u izdanju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo

Recenzent većeg broja radova za “2ndInternational Symposium on Environmental and Material Flow Managment“ EMFM 2012, 07-09 Juni 2012, Zenica, BiH

Recenzent većeg broja radova za Research/Expert Conference with International Participation, Quality 2013.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na početak