20 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDFH33

ODABRANA POGLAVLJA SONOHEMIJE

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 II (drugi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 Prof. dr. Fehim Korać

Ciljevi predmeta

Kroz ovaj predmet studenti stiču znanja o sonohemiji i upoznavaju naučno-istraživačka dostignuća o primjeni ultrazvuka u različitim oblastima hemije i hemijskog inženjerstva.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Ultrazvuk.

2. Definicije i osnovni pojmovi.

3. Kavitacija. Kavitacioni kolaps.

4. Hemijski i fizički efekti ultrazvuka.

5. Izvori ultrazvučnog zračenja.

6. Laboratorijska ultrazvučna oprema.

7. Ultrazvučni reaktori. Ultrazvučna kupatila.

8. Primjena ultrazvuka u sintezi nanomaterijala i polimera, elektrohemijskoj analizi,  katalizi, tehnologiji, biotehnologiji, medicini, tehnici.

 

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. P.M. Ashokkumar, Theoretical and Experimental Sonochemistry Involing Inorganic Systems, Springer, 2011.

2. M.D.L. de Castro, F.P. Capote, Analytical Applications of Ultrasound, fifth edition, Elsevier, 2007.

3. T.J. Mason, J.P. Lorimer, Applied  Sonochemistry, The Uses of Power Ultrasound in Chemistry and Processing, WILEY-VCH, 2002.

4. K.S. Suslick, M.M.  Fang, T. Hyeon, M.M. Mdleleni, "Applications of Sonochemistry to Materials Synthesis" in Sonochemistry and Sonoluminescence, L.A. Crum, T.J.  Mason,      J. Reisse, K.S.  Suslick, eds. Kluwer Publishers: Dordrecht, Netherlands, 1999, pp. 291-320.

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi: 1 x 30 (min 16,5)

Seminarski radovi: 1 x 30 (min 16,5)  

Završni ispit: 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

 
Na početak