20 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HDOB13

ODABRANA POGLAVLJA BIOHEMIJE - HORMONI I METABOLIZAM

Studijski program

 Hemija - Treći ciklus

Semestar

 I (prvi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 15 ECTS

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

Učesnici u nastavi

 Emeritus Prof. dr. Emin Sofić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa ulogom koju bioregulatori metaboličkih hemijskih reakcija igraju pri normalnim funkcijama stanice, tkiva i organa, kao i pri promijenjenim kompromitiranim patokemijskim stanjima u istima.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

1. Biohemija intermedijarnog anabolizma i katabolizma

2. Hormoni i autoimuna patološka stanja

3. Algoritmi patohemijskih stanja nadbubrežne žlijezde; kortikosteroidni hormoni i kateholamini

4. Biohemija i fiziologija hipofize. Principi povratnih sprega.

5. Difuzni hormonalni sistem

6. Biohemija i patohemija inzulina

7. Biohemija i patohemija štitne žlijezde. Algoritmi funkcije i disfunkcije štitne žlijezde

8. Normalni i abnormalni metabolizam lipida

9. Hemija i biohemija kosti i metabolizam kalcija

 

   Opterećenja

  studenta (sati)

 Kontakt sati: 90                        

 Praktičan rad:                       

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                          
 Samostalni rad:              
 Ukupno:

Literatura

1. Baynes J.W., Dominiczak M.H. (2005) Medical Biochemistry, 2nd ed., Elsevier Mosby; Philadelphia, Edinburgh, London, NY, Oxford, St. Louis, Sydney, Toronto.

2. Ludvik B., Bischof M., Kraupp M., Luger A. (2012) Endokrinologie und Stoffwechse, 6. Auflage.

3. Berg J.M., Tymoczka J.L., Stryer L. (2005) Biochemistry, 5th ed.,  W.H. Freeman and        Company/New York.

 Provjera znanja i ocjenjivanje

Testovi tokom kursa:  40 (min 22)         

Seminarski rad: 20 (min 11) 

Završni ispit: 40 (min 22)

Ukupno : 100 (min 55)

Napomena 

 45 sati ukupno vježbi i seminarskih radova

 

Na početak