12 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH409

ODABRANA POGLAVLJA ELEKTROHEMIJE

Studijski program

 Hemija - opšti smjer

Semestar

 VIII

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 3 ECTS / 2+1 (30+15)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Safija Herenda, docent

Učesnici u nastavi

 Mr. Sanjin Gutić, viši asistent

 Mr. Jelena Ostojić, viši asistent

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa fenomenima vezanim za elektrohemijske pojave i nekim modernim tehnikama iz elektrohemije.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Kinetika elektrodnih reakcija. Istraživanja homogene kinetike.
Kinetički model zasnovan na elektrohemijskim potencijalima.
Mikroelektrode kontrolisanog potencijala.
Nernstovi reverzibilni sistemi. Reverzibilne tehnike.
Totalni ireverzibilni sistemi.
Elektrodne reakcije sa uključenjem homogenih hemijskih reakcija.
Teoretski tretman voltametrijskih metoda.
Hronopotenciometrija. Sinusoidne metode.
Kulometrijske metode sa kontrolisanim potencijalom.
Struktura dvojnog sloja i elektrodni procesi.Termodinamika dvojnog sloja.
Modeli za dvojni sloj. Efekti dvojnog sloja na elektrodne reakcije.
Jednačine specifične adsorpcije.
Elektrohemijska instrumentacija.
Operaciona pojačala. Potenciostati. Galvanostati.
Poteškoće u kontroli potencijala.
Digitalni instrumenti.

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                  45

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
 Ukupno:                      

Literatura

  • Odabrana poglavlja elektrohemije, interna skripta
  • W. Plieth, Electrochemistry for Materials Science, Elsevier, 2008
  • H. Hamann, A. Hamnett, W. Vielstich, Electrochemistry, Wiley, 2007
  • Z. Mandić, M. Karaljić Roković, Lj. Duić, Vježbe iz elektrohemijskih organskih procesa, interna skripta, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2007

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                        5 (min 3)

Laboratorijske vježbe:                   15 (min 8)

Testovi:                                   2*20 (min 2*11)

Završni ispit:                               40 (min 22)

Ukupno :                                 100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak