29 Nov, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Linkovi za prijavu ispita su dostupni ispod.

Prijava za ispit je OBAVEZNA, jer je potrebno struktuirati ispitni materijal.

Prijava nakon isteka roka za prijavu nije moguća.

 Prijava za dio ispita koji želite polagati se vrši online putem linkova ispod.

Podsjećaju se studenti da online prijava ne zamjenjuje prijavu preko ISSS-a ili studentske službe, koju su studenti u obavezi napraviti.

 

Predmet

Link za prijavu ispod

Anorganska hemija I

Prijava

Anorganska hemija II

Prijava

Hemija kompleksnih jedinjenja

Prijava

Mehanizmi anorganskih reakcija

Prijava

Kompleksna jedinjenja u okolišu

Prijava

Infracrvena spektroskopija anorganskih jedinjenja

Prijava

Nomenklatura anorganskih jedinjenja

Prijava

Bioanorganska hemija

Prijava

Drugi septembarski rok (samo jedan ispit)

Prijava

 

Online nastava u četvrtoj i petoj sedmici ljetnog semestra 2019/2020 godine:

Nastava za četvrtu sedmicu

Predavanja (kliknuti na predmet):

1. Mehanizmi anorganskih reakcija (16.03.2020. godine) 

2. Bioanorganska hemija (16.03.2020. godine)

3. Opšta hemija II (17.03.2020. godine) 

4. Anorganska hemija II (17.03.2020. godine) 

Vježbe (kliknuti na vježbu ili grupu):

1. Anorganska hemija II (17.03.2020. godine)

      Titan i vanadij

      Hrom

      Mangan

      Željezo

      Kobalt i nikl

      Bakar

      Srebro, cink i živa

2. Opšta hemija II (18.03.2020. godine)

    Prva grupa            Druga grupa                  Treća i četvrta grupa

 

 Nastava za petu sedmicu:

 Predavanja (kliknuti na ime predmeta):

1. Mehanizmi anorganskih reakcija (23.03.2020. godine) 

2. Bioanorganska hemija (23.03.2020. godine)

3. Opšta hemija II (24.03.2020. godine) 

4. Anorganska hemija II (24.03.2020. godine) 

 

Vježbe (kliknuti na vježbu):

 1. Anorganska hemija II (24.03.2020. godine)

      Titan i vanadij

      Hrom

      Mangan

      Željezo

      Kobalt i nikl

      Bakar

      Srebro, cink i živa

 

2. Opšta hemija II (25.03.2020. godine)

     Prva grupa            Druga grupa         Treća grupa           Četvrta grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Kongres logo 2020

Na početak