13 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HRH484

RADIOHEMIJA

Studijski program
 Hemija - opšti smjer, nastavnički smjer, kontrola kvaliteta i zaštita okoliša
Semestar
 VIII
Obavezni/Izborni
 Obavezni
ECTS/Sati
 4 ECTS / 2+2 (30+30)
Uslovi pohađanja
 
Nosilac predmeta
 Dr. Mirza Nuhanović, vanredni profesor
Učesnici u nastavi

Narcisa Smječanin, MA, asistent

Ciljevi predmeta
Savladavanje osnovnih principa radioaktivnosti, uključujući elemente zaštite specifičnih radioaktivnih izvora.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Otkriće radioaktivnosti (zračenje, atomske jezgre, izotopi)
Vrste i osobine radioaktivnog zračenja
Zakon radioaktivnog raspada
Interakcija jonizirajućeg zračenja sa materijom
Prirodna radioaktivnost (radioaktivni nizovi)
Vještačka radioaktivnost (transmutacija atoma, izvori vještačke radijacije) Detekcija radioaktivnog zračenja
Uran
Biološke posljedice zračenja
Primjena radioizotopa (u medicini, u industriji, u nauci)
Osiromašeni uran

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                  75

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

1.G. R. Choppin, J. O. Liljenzin, J. Rydberg (2002) Radiochemistry and Nuclear chemistry, (3rd edition), Elsevier Inc, USA 2. W. D. Loveland, D. J. Morrissey, G. T. Seaborg (2005) Modern Nuclear Chemistry, John Wiley&Sons, USA3. G. Friedlander, J.W. Kennedy, (1981), Nuklearna radiohemija 3 rd Edition 4. E. Zovko, Z. Pujić, (2003), Radioaktivnost u prirodi, uran i osiromašeni uran, Prirodno matematički fakultet, Sarajevo5. M. Nuhanović (2016), Uran u okolinskim uzorcima, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo
6. M. Jovanović, (1986), Kako da se zaštitimo od radioaktivnog zračenja, Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                                 5 (min 2,75)

Angažman na nastavi:                             10 (min 5,5)

Testovi:                     Test I (min 13,75); Test II(min 11); Završni ispit (min 22)

Seminarski rad:                               /

Ukupno :                                                 100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak