18 Jan, 2021
BosnianBAEnglish (UK)

 

I CIKLUS STUDIJA

I Godina

 

Analitička hemija I

II Godina

 

Analitička hemija II

Analitička hemija III

Mehanizmi jonske izmjene - izborni predmet

III Godina

 

Elektroanalitičke metode

Odabrane spektrometrijske metode analize

Hemija životne sredine I

Hemija životne sredine II

Hemijske katastrofe u okolišu

Hemija i kvalitet zraka

IV Godina

 

Analitička kontrola kvaliteta

Instrumentalne metode analize

Hemija životne sredine

Hemijska i geohemijska analiza tla - izborni predmet

Odabrane metode u analitičkoj hemiji - izborni predmet

Hemija i kvalitet tla

Hemija i kvalitet voda

Sistemi analitičke kontrole kvaliteta

Prečišćavanje otpadnih voda i plinova

Remedijacione tehnologije u okolišu

Legislativa za okoliš

Slobodni radikali u okolišu

 

 II CIKLUS STUDIJA

 I Godina

 

Mjeriteljstvo u hemiji

Hemijska analiza odabranih materijala

Analitika voda

Analitičke metode u forenzičkoj hemiji - izborni predmet

Senzori i analiza - izborni predmet

Fitoremedijacija toksičnih metala - izborni predmet

Separacione i prekoncentracione tehnike u analizi anorganskih jona - izborni predmet

 

 III CIKLUS STUDIJA

 I Godina

 

Analitika elemenata u tragovima – izborni predmet

Pojavni oblici teških metala u okolišu – izborni predmet

Analitika zraka - izborni predmet

 

Na početak