19 Aug, 2018
BosnianBAEnglish (UK)

 

 


 ZA STUDENTE:  Zahtjev za pokretanje procedure ocjene i odbrane završnog rada II ciklusa studija  (skinuti sa linka)

Mole se studenti I godine II ciklusa da  odaberu odgovarajući anketni list za izborne predmete, te isti popune i dostave u Sekretarijat Odsjeka za hemiju. Rok za predaju anketa je 17.10.2017. godine

ANKETNI LIST (OPŠTI SMJER)            ANKETNI LIST (NASTAVNIČKI SMJER)                 ANKETNI LIST (SMJER KONTROLA KVALITETA I ZAŠTITA OKOLIŠA)


Formular za prijavu završnog rada - II Ciklus

Izgled naslovne strane završnog rada II ciklusa 

Upute za citiranje literature

Protokol i formular za završni rad II ciklusa studija

 

 

 

 

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak