11 Dec, 2017
BosnianBAEnglish (UK)

 

 

LISTA TEMA I MENTORA ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA II CIKLUSA ZA AKADEMSKU 2016/17. GODINE


 

Mole se studenti I godine II ciklusa da  odaberu odgovarajući anketni list za izborne predmete, te isti popune i dostave u Sekretarijat Odsjeka za hemiju. Rok za predaju anketa je 17.10.2017. godine

ANKETNI LIST (OPŠTI SMJER)            ANKETNI LIST (NASTAVNIČKI SMJER)                 ANKETNI LIST (SMJER KONTROLA KVALITETA I ZAŠTITA OKOLIŠA)


 Formular za prijavu završnog rada - II Ciklus

Izgled naslovne strane završnog rada II ciklusa 

Upute za citiranje literature

Protokol i formular za završni rad II ciklusa studija

 

 

 

 

 

Studirajte hemiju

Promo letak

 

logo

 
 
Na početak